ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

'משה במקום שבעים ואחד קאי'

בית מדרש גמרא סנהדרין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (60 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (60 ד')

ט"ו בתמוז התשס"ט

'משה במקום שבעים ואחד קאי'


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חלווה בת פרחה

רש"י דף יג: ד"ה 'במקום שבעים ואחד'
רש"י דף טז: ד"ה 'דאוקי סנהדראות'
רמב"ם הלכות מלכים פרק א' הלכה ג'
תוספות יום טוב על סנהדרין פרק א' משנה ו'
פירוש המשניות לרמב"ם: סנהדרין א, ה: 'אין עושים סנהדריות לשבטים' וכן בביאור המשנה 'דאין מוסיפין על העיר'
גמרא ראש השנה כה: 'אין קידוש החודש ביחיד מומחה'
רמב"ם הלכות קידוש החודש תחילת פרק ה'\
רמב"ן ספר המצות קנ"ג
גמרא שבועות טו. ושם ברש"י ד"ה 'וכן תעשו', וכן ברשב"א שם, ובתוספות סנהדרין טז: ד"ה 'וכן תעשו'.
רש"י גיטין פח: ד"ה 'לפניהם'
פירוש המשניות לרמב"ם: שבועות ב, ב: 'שאין מוסיפין על העיר והעזרות'.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב