ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

תשובת פרטית ותשובה כללית ;">

בית מדרש עבודת ה', מצוות ותשובה תשובה Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשרי תש"ע

תשובת פרטית ותשובה כללית


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

נושא התשובה תופס מקום מרכזי ביותר בתורה הקדושה. החל מפרשת בראשית בה הקב"ה אומר לקין: "הלא אם תיטב שאת... לפתח חטאת רובץ... ואתה תמשול בו", הקב"ה מחדש לקין שיש באפשרותו לתקן את החטא, ויש בכוחו גם למשול ביצר המפתה, הכול תלוי בבחירתו של האדם אלא שעליו להתאמץ. עיקרון היכולת לחזור בתשובה ממשיך בתנ"ך עד סיום ספרי הנבואה, כל הספרים מלאים דברי שליחות של נביאי ישראל בציווי האלוקי: "שובו אלי ואשובה אליכם".
לימדונו חז"ל (פסחים נ"ד): "תשובה קדמה לעולם". הרמב"ם (מורה הנבוכים ח"ג פרק ל"ה) מבאר שישנו הכרח במציאות בקיומה של התשובה, מפני שאם לא הייתה אפשרות לתקן את העבר, אזי במקרה שאדם מעד זה היה עלול להטיל ייאוש ורפיון רוח, וכל ההתקדמות לתיקון ולשיפור הייתה נתקעת, ולא הייתה אפשרות להתקדם. לכן אִפשרה ההשגחה האלוקית את פתח המילוט הזה ששמו תשובה, לתת מקום לכך שאדם על אף שחטא יוכל לתקן את העבר ולצפות לעתיד יותר טוב. הרעיון הזה, יכול להסביר לנו מפני מה הרמב"ם וספר החינוך, אינם מונים את החזרה התשובה בתור מצוה בתוך התרי"ג מצוות, אלא רק את אופן יישומה בפועל, דהיינו חרטה על העבר, קבלה על העתיד, והבעת הדברים בביטוי שפתיים. זאת משום שעצם קיום התשובה, זהו יסוד שבלעדיו לא יתכנו חיים, ולכן לא שייך למנות יסוד כזה בתור מצוה כשם שלא מונים בעיקרים את יסוד הבחירה החופשית, שמבלעדי הנחת יסוד זה לא תיתכן כלל קיומה של התורה ושכר ועונש.
בפרשת האזינו אין מצוות חדשות. עיקרה של הפרשה היא סקירה מקפת מראשית הבריאה עד סוף ימות עולם, תאור העבר שעיקרו לראות בכל המאורעות את יד ההשגחה האלוקית. כמו כן נושא צידוק הדין מופיע בפרשתנו, בפסוק: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט". כשאנו דנים על נושא התשובה, אנו צריכים להפנים למודעות שלנו שאין התיקון מתמקד רק בתחום האישי הפרטי, שכל אחד יתקן וישפר את התנהגותו הן בתחום שבין אדם למקום והן בתחום שבין אדם לחברו. לא פחות מהתיקון האישי אנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות מה ההשגחה האלוקית רוצה מאיתנו בדור הזה, דור שזכה לשיבת ציון ולחונן חלק גדול מארצנו הקדושה, ובכל זאת אין לנו שלום וביטחון. אנו שמאמינים בהשגחה האלוקית, מודעים לכך שכל הייסורים הפוקדים אותנו, באים כתוצאה מחולשת בני עמנו, ומההתרשלות לשמירת קודשי ישראל, הן ביחס לצביונה של המדינה כמדינה יהודית באורחות חייה הציבוריים מחד, ומאידך חלקים מעמנו שלא מודיעים לגודל חשיבות הנושא של גאולת ארצנו.
יהי רצון שנזכה כולנו שעם ישראל יפקח את העיניים, ויחיש לקיים את דברי חז"ל שהתורה הבטיחה שעם ישראל יחזור בתשובה, (וכפי שפסק הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ז). והלוואי שזה יהיה בקרוב בימינו ואזי ודאי שנזכה לראות בישועת ה' על עמו ועל נחלתו.
בברכת גמר חתימה טובה לכל הציבור הקדוש.
______________________________
מתוך העלון השבועי של תנועת קוממיות, www.komemiut.org
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il