ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

פתיחה למסכת בבא בתרא

חייוב בניית כותל משום היזק ראיה

מחלוקת ראשונים האם תק"ח בחלוקת חצר ובשכנים לעשות כותל, או שתקנת חכמים היא שאסור להזיק בריה וצריך למנוע את ההיזק. נ"מ למעשה במסר דברים.
מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לשיעור:

תוס' ב"ב ע"א ד"ה "בגוויל זה נותן וכו'".
נ"י דף א' ד"ה "הכל כמנהג המדינה אם יש מנהג וכו'" ובדברי הרא"ה שם.
רא"ש סי' ב' וסי' ה'.
שו"ע ח"מ סי' קנ"ז סע' ד' ברמ"ה "ואם נהגו במחיצה קלה וכו'", ובט"ז שם ובנתיבות שם ס"ק ג'.
הגר"א שם.
רש"ש דף ב' ד"ה הראשון שם.
רשב"א דף ב' ד"ה "בלבנים זה נותן וכו' אבל במקום שנהגו כולם שלא להקפיד וכו' עוד יש מרבותא ז"ל שפירשו וכו'"
עוד בנושא בבא בתרא

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il