ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

עבודה זרה - דף כ"ח ;">

בית מדרש גמרא עבודה זרה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (19 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ג' תשרי תשע"א

עבודה זרה - דף כ"ח

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
מסעוד בן רזלה

(כח. שורה 5 - כט. שליש תחתון)

חלק א - הרחבה בעניין מכה שמחללין עליה שבת, ומכה של חלל.
א. חילול שבת – רב - מכה שצריכה אומד - מחללים. (דוגמא ספציפית: רי"ח - אשתא צמירתא (חום) - מחללים).

ב. מה נחשב מכה של חלל?
A. ר' אמי - מהשפה ולפנים.
בעי ר"א - האם גם שיניים וחניכיים?
1. אביי - ת"ש - חושש בשיניו לא ירפא בשבת, ונדייק - כואב מאוד - ירפא (מכאן שזה מכת חלל).
דחייה - אולי "חושש" זה גם כואב מאוד, ואסור.
(כל זה מניח שגם לקיחת תרופה אסורה אא"כ זה מכה של חלל שיש בה פיקוח נפש)
2. ת"ש מסיפור על רי"ח - שרצה להתרפאות בשבת לחולי בשיניו (צפדינא).

דחייה - זאת מחלה שמגיעה גם למעיים.
[פירוט הסיפור של רי"ח - רופאה גויה ריפאה אותו בחמישי ושישי, ונשבע לה שלא יגלה סודה ושישתמש בשבת, וגילתה לו, וגילה כדי להציל אחרים, כי רק נשבע שלא יגלה לה', וזה לא חילול ה' כי אמר לה שכך עשה (בירושלמי מסופר שהיא התאבדה או התגיירה).
מחלת צפדינא - סימפטומים - דם מהשיניים, הגורם - מאכל חיטים קרים בחורף או שעורים חמים בקיץ ושאריות כסא דהרסנא, תרופה - הגויה - מי שאור עם שמן זית ומלח, או - סכה שמן אווז ע"י נוצת אווז. אביי בשם ישמעאלי - גרעיני זיתים שרופים.
איך התרפא אצל עובדת ע"ז? 1. רי"ח איש חשוב - הרופא לא יעז לפגוע בו. 2. רופא מומחה (כמו שראינו אתמול לגבי מוהל גוי). [וקשה מר' אבהו שהתרפא ממין בשם יעקב, וכמעט נקטעה רגלו (ר' אבהו חשוב + המין רופא מומחה). תשובה - שם זה "מין" - ומרוב השנאה מוכן לקלקל פרנסתו].חלק ב - רפואות למחלות שונות ומה מותר בשבת

א. מכות, מחלות ורפואתם

פדעתא, עינבתא, סימטא.
ב. מחלות שחשו אמוראים

ר' יעקב חש בפקעא (טחורים).

ר' אבהו חש באוזניו (5 שיטות + 1).

ג. רפואות שמותרות בשבת
לסת שנפלה ("מעלין אזניים") (ביד/בתרופה).
עין שמרדה (דלקת עיניים).
ד. דברים מועילים ומזיקים
צרעה, קוץ, אישתא (וכאב עיניים), ועוד.

דברים המועילים והמזיקים להקזת דם.

ה. עוד רפואה שמותרת בשבת
מעלין אונקלי (ודברים נוספים שהתרופה לזה מועילה להם).
ו. עוד דברים מרפאים ומזיקים

שישה דברים מרפאים ועשרה מזיקים.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב