ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עבודה זרה - דף נ"א ;">

בית מדרש גמרא עבודה זרה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (18 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ו תשרי תשע"א

עבודה זרה - דף נ"א

הדף היומי הבקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(נ: 8 שורות מלמטה – נא: במשנה השנייה)

א. החידוש של רב

A. יש שני מסלולים בע"ז: כדרכה וכעין עבודת פנים.

B. מחדש רב שניתן לשלב בין המסלולים – למשל בע"ז שמקשקשים בפניה במקל, אם שבר את המקל חייב מיתה (לקח את המקל מהמסלול של "כדרכה" ואת השבירה מהמסלול של "עבודת פנים" (=שחיטה)).

[אך אם זרק את המקל פטור, כי זריקת מקל שונה מאוד מזריקת דם (נוזל)].

C. הצעה שזאת מחלוקת תנאים – ב"שוחט" חגב לע"ז (שדרכה למשל בזריקת חגבים), ר"י מחייב (כרב) ורבנן פוטרים. דחייה – שם ר"י מחייב כי דומה לשחיטה במקדש (לחגב יש צוואר).ב. מתי נחשב תקרובת

רב – בע"ז שדרכה בזריקת מקל, חייב מיתה, אך המקל לא תקרובת, כי זה לא כעין עבודת פנים.

(וזה שונה מזריקת הדם כי זה מוצק).

קושיות:

1. למה האבנים שנזרקות למרקוליס אסורות? תשובה – הן נאסרות כע"ז עצמה ולא כתקרובת.

[לדעה שמספיק ליצור את הע"ז כדי לאוסרו – זה מובן, לדעה שצריך שמישהו יעבוד את הע"ז – איך האבן נאסרת? 1. בזריקה של האבן הבאה. 2. רב אשי – באותה זריקה הוא גם מצרפה לע"ז וגם עובד אותה עצמה].

2. למה במשנה בע"ב אוסרים ענבים שנזרקו למרקוליס? (הרי לא דומה לזריקת הדם). תשובה – שם נבצרו לשם הע"ז וזה דומה לבצירת הביכורים (ר"ן).ג. מקורות לשני המסלולים בע"ז

A. כדרכה – "איכה יעבדו הגוים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני".

B. שלא כדרכה -

רי"ח - "זובח לאלוהים יחרם, בלתי לה' לבדו" – דווקא בכעין עבודת פנים (ולכן בבעלת מום – פטור. אך רבא – דווקא מום שפוסל גם לגוים כמו מחוסרת איבר).

ר"א – חייב אפילו שאינו כדרכה (כמו שוחט למרקוליס) - "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים" – וכיוון של"כדרכה" יש פסוק, לומדים ל"שלא כדרכה" (ואמנם הפסוק תפוס לשחוטי חוץ שהוקדשו בזמן היתר הבמות, מהמילה עוד ניתן ללמוד לימוד נוסף).ד. המשנה – מצא מעות כסות או כלים – מותרים

A. מותרים כיוון שזה לא כדרכה וגם לא כעבודת המקדש.

למה לא אוסרים מצד:

"שיקוציהם.. עץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם". דחייה – זה רק דברים שהם לנוי.

"איסור נוי ("כסף וזהב עליהם"). דחייה – כאן מונח בצורה שאינה לנוי.

B. תקרובת מאחורי הקלקלין (מחיצה) אינה אסורה כתקרובת (אך נוי כן), חוץ מבפעור ובמרקוליס (שם אין משמעות למחיצה).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il