בית המדרש

  • מדורים
  • אור חדש
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מדור "אור יקרות" - כתבים נדירים ממרן הראי"ה קוק זצ"ל, גליון מס'13

מכתב גלוי בעניין 'משמרת השבת'

undefined

רבנים שונים

טבת תשע"א
2 דק' קריאה
מרן הראי"ה קוק כיהן כנשיא ועד 'משמרת השבת' בירושלים. במסגרת תפקיד זה פעל רבות ונצורות למען שמירת השבת, והשקיע בכך את מירב כוחותיו (ראה למשל 'שבת הראי"ה' גליון 129).
המכתב שלהלן התפרסם בזמנו בעתון 'התור', ובשל נדירותו ותוכנו המעניין, אנו מפרסמים אותו שוב:

מכתב גלוי
זה שנות מספר שחברת "משמרת השבת" נמצאת פה בירושלים. היא נוסדה מתוך הכרח, מאחר שהחלו אחדים לפרוץ פרצות בחלול שבת, והדברים היו עומדים להתרחב, מתוך התרשלות והעדר מעורר. חברי החברה וביחוד החברים הזריזים לעמוד על המשמר להזכיר את המתאחרים להפסיק את מלאכתם, בזמן הנכון של כניסת השבת, רובם ככולם אנשי צורה, ומהם תלמידי חכמים מצוינים, וגם רבנים נכבדים שהיו בחוץ לארץ רבנים בקהילות הגונות, ומנהגיהם הנם תמיד בדרכי כבוד ובנימוס, וכן הם ממשיכים את עבודתם הקדושה לשם שמים בטורח מרובה, בלי שום תגמול חומרי, ובלי שום פניה עצמית, והקהל ג"כ ברובו מתייחס הוא בכבוד לאלה האנשים הנכבדים שהם מבקשים את הדרישה הצודקת, ומחזיקים במעוז קדושת השבת בירושלים.
אמנם באחד מערבי השבתות קרה שנִרגן אחד התקצף על אחד החברים, והדבר בא עד כדי לחרחר עמם ריב בעיתון "דואר היום", בתואנות שאין בהם ממש, ולא די בזה אלא שגם בעיתון "העולם" נתפרסמו דברי הנאצה הללו, נגד האנשים שאנו חייבים לחזק את ידם ולכבדם על פעולתם הרצויה, ועל זה מצאתי לנכון להודיע גלוי לכל אחינו בני ישראל שלא ישימו לב לדברי הבאי של הכותבים הנ"ל.
עלילת שווא הוא מה שהכותב ב"העולם" אומר ששעה לפני שקיעת החמה כבר הם מצויים להפסיק את העבודה, לא שעה, כי אם חצי שעה לפני שקיעת החמה שהוא הזמן המצומצם מאוד, עפ"י האקלים הארצי ישראלי ביחוד, וזהו דבר הגון ומוכרח מאוד, להישמר מחילול שבת.
כל הציור על דבר פאות, ובגדים ארוכים, היה ראוי להיכתב מאחד הגסים שבשונאי ישראל, ולא מסוֹפֵר שיש לו איזה טעם ספרותי ואיזה רגש יהודי. כמובן בין החברים נמצאים בעלי תלבושות שונות, ישנם שהם מלובשים מלבושים אירופיים וישנם מלובשים בתלבושת הנהוגה מאז בא"י שהרבה אנשים בעלי כבוד מכל השדרות, בין מישראל ובין מאומות העולם
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il