ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא זבחים

הדף היומי הקצר

זבחים - דף ע"ז

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטכ"א שבט תשע"א
926
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה
(עז. במשנה - עז: במשנה השנייה)
א. מבוא - תערובת של בשר חטאת עם בשר עולה , האם ניתן להקטיר הכל?
למה לא - "כל שממנו לאישים". למה כן - "האיסור דווקא כשמקריב "לריח ניחוח", אך לא לעצים.

ב. שתי הגרסאות של המחלוקת:
A. המשנה - האם במקרה של בשר חטאת ועולה, מותר להעלות את בשר החטאת כעצים - רבנן - לא, ר"א - כן .
מקור המחלוקת -
האיסור של "כל שממנו" מ"...לא תקטירו ממנו אישה לה'". ופסוק אח"כ - "...ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח " - זה מלמד שדבש מותר אם אינו לריח ניחוח (לשם הקטרה), והמחלוקת אם היתר זה מתייחס גם לאיסור "כל שממנו" (לר"א - כן, לרבנן - לא - כי כתוב "אותם").
B. ברייתא - לפי כולם יש את ההיתר לשם עצים בפסול של "כל שממנו" (-רמה א ).
אך בפסולים אחרים:
ברובע ונרבע (-רמה ג )- לפי כולם אין היתר. המחלוקת בתערובת עם פסול בעלת מום (-רמה ב ) - לר"א- מקטיר ולרבנן לא.
בשלב הראשון - מבינים שר"א מתיר במום (רמה ב ) בגלל ההיתר של עצים .
אך קשה - למה ר"א לא מתיר גם ברמה ג?
בשלב השני - ר"א מתיר רק ברמה א מסברת העצים, וברמה ב מתיר מסיבה אחרת [1. כי כבר עלה על המזבח (וכר"ע. אך נדחה - למה צריך תערובת בשביל להתיר?). 2. לימוד שבעל מום מותר בתערובת - "מום בם" (ורבנן - מכאן שבהמה לא נדחית כשהמום עבר, ור"א - זה מ"בהם")].
ומה שאמר בגלל העצים - שאל על רבנן למה לא מתירים גם ברמה ב לשם עצים. והתשובה - כי רמה ב (וכש"כ ג) - הקרבן מאוס .
לסיכום -
לפי כולם היתר העצים רק ברמה א (כי רמה ב-ג מאוסים). ברמה ב ר"א מתיר בגלל התערובת ורבנן חולקים.

ג. המשנה הבאה - האם יש היתר "תולין"?
בהנחה שברמה ב' (בע"מ) אסור להעלות (כדעת המשנה הקודמת). אם בדיעבד העלה אחד -
לר"א - יעלה את השאר (-"תולין") ולרבנן לא.
ר' אלעזר מגביל את תולין - דווקא בזוגות .


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא זבחים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il