ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש ספריה גירושין

נישואי איש בעל שם משפחה "כהן" עם אשה גרושה

הרב ניר אביבאלול תשע"א
1824
מוקדש לרפואת
רועי בן נעמה
לחץ להקדשת שיעור זה
אני גרוש מזה כ- 8 שנים, לפני כ- 6 שנים הכרתי אישה גרושה, ההכרות שלנו הייתה באקראי וללא כוונת היכרות. מכוון שאני נושא שם משפחה "כהן" אין באפשרותי לשאת אותה לאשה, ומכיוון שאנחנו יחד הרבה שנים ואנחנו רוצים למסד את הקשר, מה עלינו לעשות?


תשובה:
הדרך הנכונה והמותרת לחיות חיי אישות היא דרך חופה וקידושין בלבד. התורה שלנו (ויקרא כ"א, ז') קובעת שלכהן אסור להינשא לאשה גרושה, וזאת משום המעלה של יחוס הכהונה: "אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ כִּי קָדֹשׁ הוּא לֵאלֹקָיו", הדין הובא בשו"ע (אבן העזר ו',א') "כהן אסור מן התורה בגרושה".
לכן, למרבה הצער אינכם יכולים להינשא, וה' יעזור לכם למצוא דרך חדשה וטובה יותר. אם אינך כהן אלא רק מכונה כך בשם המשפחה הדין הוא שונה, ועליך לפנות לבית הדין האזורי כדי שיבררו זאת עבורך.
בשולי התשובה:
בספר חוט השני (תשובה י"ז, מובא בפת"ש ו', א') דן באיש אחד שהיה מוחזק לכהן ט"ו שנה לכל דבר שבקדושה לישא כפיו לפתוח ראשון ולקרוא ראשון ולפרוש מטומאת מת, ועתה קידש גרושה אחת והכחיש את כהונתו לומר כי מעולם לא היה כהן ומה שאמר שהוא כהן לא היה אלא בשביל ליטול גדולה לעצמו לפתוח ראשון ולקרוא ראשון, והעלה שם שאינו נאמן באמתלא זאת. ומסיים ואומר ש"אין חילוק בין זמן הזה לדורות הראשונים מהיה להם כתב יחוס ואדרבא כיון שכל הכהנים בזמן הזה הם בכהונתם מחמת חזקה, אם כן הכהן הזה הוא כמו שאר כהנים".
אמנם לעניין חלוצה האסורה לכהן מדרבנן, מצאנו מחלוקת בפוסקים (באר היטב שם ס"ק ב') לגבי כהן שנשא חלוצה האם כופין אותו להוציא. השבות יעקב (א', צ"ג) נשאל על כהן שהוחזק בכהן ימים רבים, ונשא חלוצה כי לא ידע שהחלוצה היא, ומביא שם שהדבר נתון במח'. לדעת המהרשד"ם (אבן העזר רל"ה) אין כופין את הכהנים בזמן הזה משום שהם כהני ספק, אבל בתשובת המהרי"ט (א',קמ"ט) ובתשובת חוט השני (י"ז) האריכו לסתור את דעת המהרשד"ם. השבות יעקב דוחה את דבריהם ומקיים דברי מהרשד"ם, וכתב שאם רוצה לגרש זכור לטוב כיון שבניו נדחים מן הכהונה בממה נפשך, אבל אין כופין בשוטים. בתשובת כנסת יחזקאל (שאלה נ"ו) חולק על השבות יעקב, וכתב שחלילה להוציא לעז על יחוסי כהונה בזמן הזה ושיהיו כל הבכורים בלתי פדויים.
עוד בנושא גירושין
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il