ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך מקץ

מי הוא שר הטבחים?

הרב יוסף כרמלכסלו תשע"ב
8537
לחץ להקדשת שיעור זה
בפרשת וישב, בשבוע שעבר, הסברנו כי שר המשקים ושר אופים ניהלו את האימפריה המצרית מבחינה כלכלית.
השבוע, לצורך השלמת התמונה, נדון בתפקידו של שר הטבחים (הנזכר גם בפרשתנו) ונשתדל גם להבין את פשר הגלגולים השונים שעברו על יוסף.

בפסיקתא זוטרתא פירשו: "שר הטבחים. שר של הורגים" (לקח טוב, בראשית פרק לט).
הוסיף על כך במדרש שכל טוב: "עינה אותם כדי לייסרם ביסורים ולבסוף להמיתם" (סימן ג פרק מ).
גם התרגום ובעקבותיו הרשב"ם, הדר זקנים (בעלי התוס') אבן עזרא והרמב"ן מפרשים בכיוון זה.
לעומתם, רש"י מפרש: "הטבחים - שוחטי בהמות המלך" (ל"ז לו).

אנחנו נשתדל לצעוד בדרכו שהרי כבר העיד עליו הרמב"ן בהקדמתו לתורה: "פרושי רבינו שלמה עטרת צבי וצפירת תפארה. מוכתר בנמוסי במקרא במשנה ובגמרא. לו משפט הבכורה. בדבריו אהגה. באהבתם אשגה. ועמהם יהיה לנו משא ומתן דרישה וחקירה. בפשטיו ומדרשיו וכל אגדה בצורה. אשר בפירושיו זכורה".

לכן נסביר, כי אם שר המשקים היה ממונה על משק המים, ושר האופים היה ממונה על גידולי הקרקע ובעיקר על הלחם - עליו יחיה האדם, שר הטבחים היה ממונה על אספקת מזון מן החי לאימפריה המצרית. שלשת האגפים הללו מכסים את כל תחומי העולם הכלכלי בעת העתיקה.
כאשר יוסף הגיע לאחר מכירתו לבית פוטיפר - שר הטבחים, הוא היה אמור ללמוד ממנו את כל הסודות המקצועיים וההתנהלות של הפוליטיקה הגבוהה במצרים.
כך גם מסביר בעל ה"משך חכמה: "דהתורה מספרת לנו דרכי ההנהגה העליונה אשר סבבה בהשגחה אשר יהיה אצל שר הטבחים, ילמד דרכי המלכות למען יוכל להיות שר ושליט במדינה כזו אשר היתה מושלת בכיפה וברום מעלת החכמה והשכלה, חרטומים וקוסמים".
יוסף היה אמור לקבל מפרעה סמכויות בכל שלשת התחומים. מפרשתנו משמע שמעמדו של פוטיפר היה רם משל שר המשקים ושר האופים. אם כך, השהייה בביתו הייתה מאפשרת ליוסף הכשרה רבת תחומים . ההווא אמינא של יוסף לחטוא עם אשת פוטיפר, כפי שרמוז בכתוב, מפורש בחז"ל ומובא ברש"י, עלתה לו בעשר שנות מאסר.
לאחר מכן שלח לו הקב"ה את שר המשקים ואת שר האופים כדי שימשיך בהשתלמות שלו בבית הסוהר (עיינו בהמשך דבריו של ה"משך חכמה").
הפניה אל שר המשקים "אשר פנה אל רהבים", עלתה ליוסף בעוד שנתיים ימים שם.
יתכן והוא שילם על כך גם בזה, שבסופו של דבר קיבל רק את תפקידו של שר האופים -"המשביר", שאולי גם מנע ממנו להשתלט על אדמות הכהנים כמפורש בפרשה הבאה ובכך מנע את הפיכת מצרים לממלכה שמאמינה באל אחד יחיד ומיוחד.

הבה נתפלל כי אורות החנוכה יעזרו להפיץ את אמונת היחוד
ודרכם המוסרית של אבותינו הישרים בכל מקום.
עוד בנושא מקץ

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il