ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מסכת עירובין דף ג'

בית מדרש גמרא עירובין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (17 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ט אדר התשע"ג

מסכת עירובין דף ג'


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

(ג. שליש תחתון – ג: 1-)

א. האם צריך שחלק או כל עובי הקורה יהיה בתוך ה20 אמה?

 

מבוי

סוכה

הערות

רבה 1

מספיק חלק

צריך הכל

בשניהם מספיק חלק כי עושים "כאילו" שרק אותו חלק נמצא ושהוא כשר.

הסיבה לחלק היא שחוששים שמא אותו חלק יעלם.

רבא מפר' – תלוי ביחיד/רבים

רבינא – תלוי בדאורייתא/דרבנן

ברבים לא חוששים,
ביחיד חוששים

בדאורייתא מחמירים

רבה 2

צריך הכל

מספיק חלק

ביחיד לא חוששים,
ברבים חוששים

בדרבנן מחמירים

רבה בר רב עולא

צריך הכל

צריך הכל

 

רבא

לא צריך כלל

לא צריך כלל

1. ראיית רב פפא – מהברייתא שמזכירה את פתח ההיכל, והרי שם החלל היה 20.

2. קושיית רב שימי – "מניח קורה משפת עשרים ולמטה".

תשובה – הכוונה שם שגם למטה (רוחב הפתח) צריך שהחלל יהיה 10.

 

ב. אמה גדולה או קטנה

רב נחמן: תמיד לחומרא (מבוי וסוכה – אמה קטנה, בכלאיים – גדולה).

A. שתי גרסאות לגדולה/קטנה:
אביי – אמה של שישה/חמישה טפחים.
רבא – אמה של שישה טפחים, באמצעות שוחקות או עצבות.

B. פירוט הדינים

 

מבוי
אמה קטנה

סוכה
אמה קטנה

כלאיים
אמה גדולה

שני הדינים בהם הקביעה של ר"נ היא חומרא

הגובה המקסימלי של קורת המבוי

הגובה המקסימלי של סוכה

השטח המינימלי ללא עצים שאז יהיה מותר לזרוע בו זרע

הרוחב המקסימלי של פרצה במבוי

הרוחק המקסימלי של דופן עקומה

דין בו זה קולא

האורך המינימלי של מבוי

הגודל המינימלי של סוכה

המרחק המקסימלי בין העצים שאז אינו "כרם" לר"ש ומותר לזרוע שם

איך ר"נ יסתדר עם אותו דין?

1. יחלוק על אותם דינים, כדלהלן:

נמדד בטפחים

נמדד ב"ראשו ורובו"

כרבנן שחולקים על ר"ש וסוברים שבכל מקרה זה כרם

2. ר"נ לא יחלוק על אותם דינם, והוא התכוון שברוב הדינים זה כך ולא בכולם.שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב