ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכה יומית

המתנה מסוף הסעודה או מסוף אכילת הבשר?

מוקדש לעלוי נשמת
ג´ולייט דונה בת אסתר ואהרן
לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
עיקרי ההלכות
א . המתנה בין בשר לחלב, לדעת רוב הפוסקים, נספרת מסוף אכילת הבשר ולא מסוף הסעודה.
ב . האם ניתן להפוך כלי בשרי לחלבי או להיפך) ע"י הגעלה:
לספרדים - מותר לכתחילה.
לאשכנזים- לכתחילה אסור. אולם, במקום הפסד מרובה או אם קיבל את הכלי במתנה מותר.
כמו כן, אם הופך את הכלי לפרווה ואח"כ לחלבי או בשרי, או במקרה שמגעיל את הכלי מכיון שנאסר, וכן כשמגעיל פסח - מותר לכתחילה גם לאשכנזים.

א. המתנה מסוף הסעודה או מסוף אכילת הבשר?
שאלה ידועה בדיני המתנה בין בשר לחלב, ממתי מונים את זמן ההמתנה - מסוף הסעודה שאכל בה בשר או מסוף אכילת הבשר, אף על פי שהסעודה נמשכה אחר כך?
שאלה זו נתונה במחלוקת אחרונים.
לדעת ערוך השלחן, יש להמתין מסוף הסעודה. טעמו הוא, שבגמרא ממנה נלמד דין המתנה מוזכר שמר עוקבא המתין 'מסעודה לסעודה'1.
לעומתו, הדגול מרבבה סובר שמספיק להמתין מסוף אכילת הבשר2.
ולמעשה דעת רוב הפוסקים שצריך להמתין רק מסוף אכילת הבשר3.

ב. האם מותר להפוך כלי בשרי לחלבי ולהיפך?
האם מותר להפוך כלי בשרי לחלבי (או להיפך) ע"י הגעלה?
לבני ספרד - מותר לכתחילה להגעיל כלי על מנת לעשותו חלבי (או להיפך), אם הכלי אינו בן יומו (כלומר לא השתמשו בו 24 שעות לפני ההגעלה)4.
לבני אשכנז- במצב רגיל לכתחילה אסור הדבר5. אמנם במספר מקרים מותר אפילו לכתחילה (הרשימה מתוך ספר 'הכשרות' פרק ג סע' ה):
1. בשעת הדחק כשאין ברירה אחרת6.
2. כשמגעילים מחמץ לפסח, מותר להחליט שיהיה מעכשיו חלבי או בשרי7.
3. אם אחרי ההגעלה ישתמשו בו לפרווה ורק אחר זמן לחלבי או בשרי8.
4. אם הכלי נאסר ומגעילים אותו על מנת להכשיר אותו9.
5. אם עברה שנה שלמה בה לא השתמשו בכלי10.
6. אם קבל את הכלי במתנה11.
עוד בנושא הלכה יומית

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il