בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מעוז נריה בן הדס

המתנה אחר לקיחת ויטמין עשוי מכבד

undefined

בית מדרש ג. אסף

טבת תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. שתיית תה עם לימון שנחתך בסכין חלבית, לפני שעברו שש שעות מאכילת בשר:
יש פוסקים שמתירים דווקא אם לא השתמשו בסכין למאכל חלבי 24 שעות לפני חיתוך הלימון, ויש מקילים.
ב. הבולע ויטמינים או תרופות שיש בהם רכיבים בשריים, אין צריך להמתין אחריהם שש שעות לפני אכילת מאכל חלבי.

תה עם לימון
האם מותר לשתות תה עם לימון שנחתך בסכין חלבית לאחר אכילת בשר (פחות משש שעות)??
הסיבה לאסור היא מכיון שחריפות הלימון מעוררת את הטעם החלב שבסכין, והלימון בולע את טעם החלב מהסכין ונעשה חלבי בעצמו1.
למעשה נחלקו בזה הפוסקים.
1. יש שכתבו לאסור אם הסכין היתה בת יומא. כלומר, שאם השתמשו בסכין לחיתוך דבר חלבי בתוך 24 שעות מחיתוך הלימון, אסור לאדם בשרי לשתות תה עם לימון זה.
ואם הסכין לא היתה בת יומא, כלומר שהשתמשו בה לחיתוך חלבי למעלה מ24 שעות מחיתוך הלימון, מותר לתת את הלימון בתה ולשתותו, גם בתוך שש שעות מאכילת הבשר2.
2. לעומתם, יש אומרים שאף בסכין בת יומה מותר3.

המתנה אחר לקיחת ויטמין עשוי מכבד
ישנם ויטמינים שונים שחלק מהרכיבים בהם הוא כבד. האם מי שלוקח ויטמינים אלו צריך להמתין אחר לקיחתם קודם שיאכל חלבי?
הגאון רבי משה פיינשטיין דן בשאלה זו4, והעלה להתיר מכמה טעמים:
1. בויטמינים, לא נשאר בשר בשיניים מאחר ובולעים אותם בלי לעיסה. כמו כן לא נשאר טעם בגרון. לכן אף אחת מהסיבות המובאות בראשונים לדין המתנה, לא מתקיימת במקרה זה5.
2. למרות שבתבשיל בשרי, לא קיימות הסיבות הנ"ל, ובכל זאת המנהג להחמיר6. בויטמינים זה שונה. ראשית, מאחר ובולעים אותם ולא אוכלים אותם. שנית, מאחר ולא היה בהם מנהג להחמיר, כיון שזוהי המצאה חדשה.
3. מאחר וטעם הכבד שנמצא בויטמין חלש, זה דומה לתבשיל שהתבשל בסיר בשרי7, שלא צריך להמתין אחריו מאחר והטעם חלש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il