ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סוכה

הדף היומי בעשר דקות - אתר סיני

מסכת סוכה דף י"ד

הרב אורי בריליאנטי"ז אדר א' התשע"ד
222
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

(יד. במשנה – יד: שורה אחרונה)

סיכוך בנסרים

בית וגזירת תקרה –

עקרונית מותר לסכך בפשוטי כלי עץ, אבל:

  1. 1.בית - אסור להשתמש בבית בתור סוכה (ח: - צריך שיהיה ניכר שיושב שם בגלל סוכות, ואילו בבית הוא גר כל השנה). ואמנם אם עכשיו מחליט שזו הסוכה שלו זה יכול להיות בסדר, אבל אז הוא נתקל בבעיה של "תעשה ולא מן העשוי", שהרי הבית כבר נעשה בפסול, ולכן יהיה מותר רק אם יפקפק ו/או יסיר נסרים וישים סכך (נראה בדף טו.).
  2. 2.גזירת תקרה - לפי חלק מהדעות, גזרו גם כשעשה לשם סוכה, אך מסכך בנסרים רחבים, כי זה דומה לגג של בית, ושמא ישב בבית.

א. המחלוקת – האם ומתי יש "גזירת תקרה"

עד 3

3 עד 4

4 ומעלה

רב

מותר לכולם

מחלוקת:
ר"י – מותר
אין גזירת תקרה,
ר"מ - אסור

שמואל

מותר לכולם

מחלוקת:
ר"י – מותר
(קטן מ"מקום")
ר"מ – אסור (גדול מלבוד)

אסור לכולם

ב. קושיות על רב –

  1. 1.משנתנו – נתן נסר בצד הסוכה ברוחב 4 – לא ישן תחתיו (דופן עקומה).

לשמואל – לכו"ע.

לרב – רק לר"מ? כן! רק לר"מ.

  1. 2.(יד: 1+)שני סדינים מצטרפים ל4 לפסול, שני נסרים: ר"י- אין מצטרפים, ר"מ – מצטרפים.

שתי גרסאות -

  1. A.בהו"א - הנושא זה הצטרפות של פסים קטנים מ-4 לפס של 4 כדי לפסול[1]

לר"י– מובן שאין מצטרפים לפסול (כי פחות מ4 כשר (קנים)).

לר"מ

לשמואל– מובן, מדובר בין 3 ל-4 פסול, ומצטרף ל4 לפסול.

לרב– לא מובן, הרי פחות מ-4 כשר, אז למה מצטרף לפסול?
תשובה– מדובר בהצטרפות של פסים 4 טפחים ל4 אמות של דופן עקומה.

  1. B.הנושא זה הצטרפות של פסים של 4 טפחים ל4 אמות מהצד (דופן עקומה) –

לר"מ זה מובן – פסים 4 פסולים, ומצטרפים לדופן עקומה.

לר"י – הרי אמר "אין מצטרפין", משמע שכל אחד בפנ"ע פסול -

לשמואל – מובן, פס 4 אסור גם לר"י, והחידוש שלא מצטרפין לדופן עקומה.

לרב – לא מובן, הרי פס 4 מותר, אז מה שייך לדבר על "הצטרפות"?!

תשובה – אכן כוונת ר"י היתה פשוט להתיר, כי אין לו גזירת תקרה, ורק השתמש בביטוי "אין מצטרפים" כי ר"מ אמר מצטרפים.

(יד: שליש עליון)

ג. ברייתות ככל אחד מהצדדים –

ברייתא כרב – המחלוקת רק ב4.

(ור"י הביא מעשה שבשעת סכנה סיככו בנסרים של 4, אך דחוהו – אין מביאין ראיה מסכנה).

ברייתא כשמואל – המחלוקת בנסרים שקטנים מ4 (וגדולים מ3).

מודים זה לזה -

ר"מ מודה שאם יש רווח ופסל בין הנסרים, הם נחשבים כדופן עקומה, בתנאי שבאמצע יש שיעור סוכה ללא הנסרים.

ר"י מודה שבנסר 4 טפחים מהצד, אמנם כשר כי זה דופן עקומה, אך אסור לישון תחתיו.

(יד" שליש תחתון)

ד. הפכן על צידן –

רב חסדא כשרה (הן פסולות רק כשיש את טעם הגזירה, שדומה לתקרה, אך כששמעו את הטעם של ר"נ אולי הסכימו).

רב הונא פסולה (ר"נ - הן פסולות בחפצא, כשיפודין של מתכת)

סיוע לרב הונא –

נתן נסר של 4, שרק 3 בתוך הסוכה – פסולה (מדובר בסוכה קטנה שבלי ה3 אין שיעור).

בהו"א – הכוונה שסיכך רק בנסרים כאלה, והפכן על צידן שהן 3, ורואים שפסול (מדובר בסוכה קטנה, שבלי ה3 אין שיעור).

דחייה – הכוונה ששם נסר אחד כזה ברוחב 4 בפתח הסוכה, כשרק 3 בפנים, מחשיבים את כל ה4 מדין "פסל היוצא מן הסוכה", ולכן ה3 פסולים (ומדובר בסוכה קטנה, שבלי ה3 אין שיעור).[1]אמנם בדרך כלל בטל ברוב הכשר, אבל – אם יש פס שחוצה את הסוכה – הוא פוסל, אם הוא ברוחב של 4 טפחים או 4 אמות (זאת מחלוקת בדף יז).

עוד בנושא סוכה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il