בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

במדבר פרק כט

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם: (ב) ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם: (ג) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל: (ד) ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים: (ה) ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם: (ו) מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה: (ז) ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו: (ח) והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם: (ט) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד: (י) עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים: (יא) שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם: (יב) ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים: (יג) והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו: (יד) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם: (טו) ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים: (טז) ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה: (יז) וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם: (יח) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט: (יט) ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם: (כ) וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם: (כא) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט: (כב) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה: (כג) וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם: (כד) מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט: (כה) ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה: (כו) וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם: (כז) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט: (כח) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה: (כט) וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם: (ל) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט: (לא) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה: (לב) וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם: (לג) ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם: (לד) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה: (לה) ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו: (לו) והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם: (לז) מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט: (לח) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה: (לט) אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il