בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר משלי
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

משלי פרק כא

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו: (ב) כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה: (ג) עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח: (ד) רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת: (ה) מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור: (ו) פעל אצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות: (ז) שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט: (ח) הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו: (ט) טוב לשבת על פנת גג מאשת מדינים ובית חבר: (י) נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו: (יא) בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת: (יב) משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע: (יג) אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה: (יד) מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה: (טו) שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און: (טז) אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח: (יז) איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר: (יח) כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד: (יט) טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים (מדינים) וכעס: (כ) אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו: (כא) רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד: (כב) עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה: (כג) שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו: (כד) זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון: (כה) תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות: (כו) כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך: (כז) זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו: (כח) עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר: (כט) העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו): (ל) אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה: (לא) סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il