בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק ח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ובנימן הוליד את בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי: (ב) נוחה הרביעי ורפא החמישי: (ג) ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד: (ד) ואבישוע ונעמן ואחוח: (ה) וגרא ושפופן וחורם: (ו) ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל מנחת: (ז) ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את עזא ואת אחיחד: (ח) ושחרים הוליד בשדה מואב מן שלחו אתם חושים ואת בערא נשיו: (ט) ויולד מן חדש אשתו את יובב ואת צביא ואת מישא ואת מלכם: (י) ואת יעוץ ואת שכיה ואת מרמה אלה בניו ראשי אבות: (יא) ומחשים הוליד את אביטוב ואת אלפעל: (יב) ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את אונו ואת לד ובנתיה: (יג) וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את יושבי גת: (יד) ואחיו ששק וירמות: (טו) וזבדיה וערד ועדר: (טז) ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה: (יז) וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר: (יח) וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל: (יט) ויקים וזכרי וזבדי: (כ) ואליעיני וצלתי ואליאל: (כא) ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי: (כב) וישפן ועבר ואליאל: (כג) ועבדון וזכרי וחנן: (כד) וחנניה ועילם וענתתיה: (כה) ויפדיה ופניאל (ופנואל) בני ששק: (כו) ושמשרי ושחריה ועתליה: (כז) ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם: (כח) אלה ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם: (כט) ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה: (ל) ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב: (לא) וגדור ואחיו וזכר: (לב) ומקלות הוליד את שמאה ואף המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם: (לג) ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל: (לד) ובן יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את מיכה: (לה) ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז: (לו) ואחז הוליד את יהועדה ויהועדה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא: (לז) ומוצא הוליד את בנעא רפה בנו אלעשה בנו אצל בנו: (לח) ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל אלה בני אצל: (לט) ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי: (מ) ויהיו בני אולם אנשים גבורי חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל אלה מבני בנימן:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il