ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרומה זכר למחצית השקל - לישיבה הגדולה בעולם! תרמו כעת ועזרו לנו
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך ספר דברי הימים א

דברי הימים א פרק ט

מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
לחץ להקדשת שיעור זה
(א) וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם: (ב) והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים: (ג) ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן ומן בני אפרים ומנשה: (ד) עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן (בני מן) בני פרץ בן יהודה: (ה) ומן השילוני עשיה הבכור ובניו: (ו) ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים: (ז) ומן בני בנימן סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה: (ח) ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה: (ט) ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם: (י) ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין: (יא) ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים: (יב) ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר: (יג) ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים: (יד) ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי: (טו) ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף: (טז) ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי: (יז) והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש: (יח) ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי: (יט) ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא: (כ) ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו: (כא) זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד: (כב) כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם: (כג) והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל למשמרות: (כד) לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה: (כה) ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה: (כו) כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים: (כז) וסביבות בית האלהים ילינו כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר: (כח) ומהם על כלי העבודה כי במספר יביאום ובמספר יוציאום: (כט) ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים: (ל) ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים: (לא) ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים: (לב) ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת: (לג) ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים (פטורים) כי יומם ולילה עליהם במלאכה: (לד) אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם: (לה) ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל (יעיאל) ושם אשתו מעכה: (לו) ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב: (לז) וגדור ואחיו וזכריה ומקלות: (לח) ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם: (לט) ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל: (מ) ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה: (מא) ובני מיכה פיתן ומלך ותחרע: (מב) ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא: (מג) ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו: (מד) ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל:
עוד בנושא ספר דברי הימים א

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il