בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • קדושים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

"קדושים תהיו"

undefined

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

תשס"ט
ובמדרש: העליונים שאין יצר הרע מצוי בהם - קדושה אחת, שנאמר (דניאל ד) ומאמר קדישין שאלתא. אבל התחתונים לפי שיצר הרע שולט בהם, הלואי בשתי קדושות יעמודו, הה"ד דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו.
ויש לבאר את דברי המדרש: על המלאכים נאמר "ורגליהם רגל ישרה" והם מוגדרים כ"עומדים" שאין להם אפשרות לעלות בדרגא או לרדת. אדם מוגדר כמהלך "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה". הוא מסוגל להתעלות אבל עלול גם לרדת.
המלאכים הם רק "עושי דברו" - מקיימים את אשר נצטוו לעשות. אין להם מצוות לא תעשה. כי רק לעשיה ושליחות נוצרו. האדם יש לפניו מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. מצוות העשה לעיתים מקיימם האדם כמצות אנשים מלומדה. אמנם גם צורה זו של עשיה נותנת קדושה לאדם. אבל מוגבלת ביותר. הזהיר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, מתוך התגברות על יצריו - עושה דבר זה לשם שמים, כי כך צוונו הבורא. ועל כן אמרו חכמים שכל מי שלא עבר עבירה והתגבר על יצרו, הקב"ה מחשיב לו כאילו עשה מצוה. נמצא שהאדם באפשרותו להתקדש הן ע"י קיום מצוות והן ע"י הימנעות מלעבור על מצוות לא תעשה. כך ששתי קדושות לו.
(התשמ"ו)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il