ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא עבודה זרה

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף מ"א

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטט"ז תשרי תשע"א
1092
מוקדש לעלוי נשמת
אשר בן חיים
לחץ להקדשת שיעור זה
(מ: תחילת פרק שלישי - מא: שליש תחתון)
חובת איבוד ואיסור הנאה מע"ז
א. מוצא צלמים - שלא ברור אם הם לע"ז או לנוי
A. המחלוקת - רבנן - מתירים ור"מ אוסר (כי חושש למיעוט).
B. הגבלות למחלוקת: 1. אנדרטת מלכים. 2. כניסה לעיר. 3. בכפרים ודאי שזה לע"ז.
C. אם מחזיק משהו שמראה שזה ע"ז, גם לרבנן אסור (רשב"ג - כל דבר).

ב. מוצא צלמים שבורים
A. השבירה זה סיבה להקל - כי אולי זה מבוטל (או שהגוי ביטל ושבר, או שנשבר מעצמו והגוי ראה וביטל).
B. מתי מקלים - שמואל ור"ל - מותר גם בע"ז ודאית, רי"ח - דווקא בצלם (ספק ספיקא. בספק אחד - אין ספק מוציא מידי ודאי).
C. קושיות על שמואל ור"ל:
1. דגון - שעבדוהו לאחר שנפל. דחייה - עבדו את המפתן.
2. משנתנו מדברת על צלמים שבורים.
תירוצים - אין לדייק מצלמים שבורים לע"ז ודאית, אלא כתוב צלמים כי:
בעמוד א - בשביל המשך המשנה (לאסור יד/רגל),
בעמוד ב - בשביל שנדייק שצלמים שלמים אסורים - כר"מ.
D. קושיא על רי"ח - הרי לר"מ שמחמירים בצלמים בתורת ודאי, ובכ"ז מקל בשבורים, אז כנראה שרבנן מקלים גם בע"ז שבורה.
דחיה - גם ר"מ מחמיר רק מספק בצלמים, ובשבורים מחמיר מ"ספק ספיקא".


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il