ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סוכה

מסכת סוכה דף ח'

הרב אורי בריליאנטי"א אדר א' התשע"ד
814
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

(ז: 8- עד ח: 1-)


חלק א - גודל סוכה עגולה


(מקביל לסוגיה בעירובין ע"ו לגבי גודל החלון שבין שתי חצרות)


[כללים גיאומטריים:
1. הקף מעגל = קוטר
X 3 (קרוב לפאי – 3.14).
2. אלכסון ריבוע = צלע
X 1.4 (קרוב לשורש 2 – 1.41).
3. עיגול בתוך ריבוע: עיגול
X 1 ושליש = ריבוע (וכן: ריבוע X 3/4 = עיגול).
4. עיגול מחוץ לריבוע – ההיקף הוא אלכסון הריבוע
X 3.


א. חישוב כמה אמור להיות היקף הסוכה לפי רבי - 1. a.12 (עיגול עם קוטר 4).


דחייה– זה עיגול של 4, אבל ריבוע של 4 זה רחב יותר. 1. b.16, כמו היקף הריבוע
  (חישוב הגמרא להיקף הריבוע - כיון שריבוע שסביב עיגול הנו פי 1 ושליש –12X 1ושליש = 16).


דחייה– עיגול של 16 אמנם גדול בשטח אבל לא מכסה את כל הריבוע בפינות). 1. c.16.8 -
  עיגול שיכול להקיף ריבוע של 4 על 4,


קוטר העיגול הוא אלכסון הריבוע,
אלכסון הריבוע = 1.4
X 4 = 5.6,
היקף המעגל
= האלכסון (שזה הקוטר) כפול 3 = 5.6
X 3 = 16.8.


ב. רי"ח –היקף 24 אנשים.


            וזה קשה, כי לכאורה אדם אחד יושב באמה, וזה 24 אמות!


            הסברים: (ח. שליש עליון)


כיוון ראשון – החישוב לא נכון


                        רבני קיסריה – רי"ח סבר שהאלכסון אינו 1.4 אלא 2.


                        דחייה– הרי אינו כך!


כיוון שני –לא הבנו את רי"ח נכון, ויש שני גורמים: 1. A.רי"ח לא דייק.


זה לא מספיק, כי לא סביר שלא דייק עד כדי כך ואמר 24 1. B.רי"ח לא אמר 24 אמה אלא:

 2. 1.16 אמה (כל אדם תופס 2/3 אמה, 24*2/3=16).


דחייה– לא יתכן שלא דייק והקל. 1. 2.18 אמה ולא דייק והחמיר(אדם תופס אמה, אך הכוונה היא 24 אנשים מחוץ למעגל של הסוכה (קוטר 8), יוצא שהמעגל של הסוכה עצמה הוא פחות 2 אמות בקוטר (אמה של אדם בכל צד) = 6 קוטר, יוצא שמעגל הסוכה הוא 18).


 


(ח: 2+)


חלק ב – לשמה בסוכה - סוכה לפנים מסוכה וסוכת גנב"ך ורקב"ש


הקדמה – בדף הבא נראה שלפי ב"ה אין צורך בסוכה לשמה.
אבל, היום נראה שבכל זאת יש שני צרכים:


א. ר' לוי – ר"מ – צריך שיהיה ניכר שיושב שם בגלל סוכות


            ולכן בית שממילא גר בו, לא נחשב,
            ולכן שתי סוכות של יוצרים, בפנימית גר ובחיצונית מוכר, הפנימית פסולה החיצונית כשרה.


(ולגבי מזוזה – הפנימית חייבת, החיצונית פטורה כי לא גר בה וגם לא נחשבת בית שער לפנימית כי הפנימית אינה קבועה מספיק שיהיה לה בית שער).


ב. שהסוכה נעשתה לצורך הצל ולא לצורך הדפנות (להצניע).


ולכן ברייתא א וברייתא ב שהתירו סוכת גנב"ך ורקב"ש דורשים "ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה" –רב חסדא: שעשאה לשם צל.


                        [פירוט הברייתות –


                        ברייתא א– סוכת גנב"ך– גויים, נשים, בהמה, כותים,


ואפילו רקב"ש כשר אפילו שאינה קבועה.


ברייתא ב– סוכת רקב"ש–רועים, קייצים, בורגנין, שומרי פירות,


            ואפילו גנב"ך כשר – אפילו שאינם בני חיובא.
עוד בנושא סוכה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il