ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

חידוש הסמיכה

בית מדרש גמרא סנהדרין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (54 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (54 ד')

כ"ב תמוז תשס"ג

חידוש הסמיכה


סוכם על ידי תלמידים

מוקדש לעלוי נשמת
שמחה בת חנה

שיטת הרמב"ם בחידוש הסמיכה
דף מקורות
• פירוש המשניות להרמב"ם סנהדרין פרק א.
• פירוש המשניות להרמב"ם בכורות פרק ד השוחט את הבכור וכו'.
• רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד הלכה י"א ורדב"ז שם.
• תשובת מהרלב"ח קונטרס הסמיכה.
• רשב"א בבא קמא דף לו: ד"ה אמר הואיל ופלגא וכו'.
• בית יוסף חושן משפט סימן רצ"ה בסוף הסימן ביאור דברי הרא"ש ע"פ הרמב"ם.
• הקדמת הרמב"ם למשנה תורה בביאור כח חתימת התלמוד.
• המאירי סנהדרין פרק א דף י"ד מביא דברי הרמב"ם.
• חזון איש סנהדרין ליקוטים סי' א'.
• קובץ שעורים ב' קונטרס דברי סופרים ב'.
• משך חכמה פרשת בא ד"ה החודש הזה.
• ספר המצוות להרמב"ם מצוה קנ"ג קדוש החודש.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il