בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • סנהדרין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

חידוש הסמיכה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ב תמוז תשס"ג
54 דק' צפיה
שיטת הרמב"ם בחידוש הסמיכה
דף מקורות
• פירוש המשניות להרמב"ם סנהדרין פרק א.
• פירוש המשניות להרמב"ם בכורות פרק ד השוחט את הבכור וכו'.
• רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד הלכה י"א ורדב"ז שם.
• תשובת מהרלב"ח קונטרס הסמיכה.
• רשב"א בבא קמא דף לו: ד"ה אמר הואיל ופלגא וכו'.
• בית יוסף חושן משפט סימן רצ"ה בסוף הסימן ביאור דברי הרא"ש ע"פ הרמב"ם.
• הקדמת הרמב"ם למשנה תורה בביאור כח חתימת התלמוד.
• המאירי סנהדרין פרק א דף י"ד מביא דברי הרמב"ם.
• חזון איש סנהדרין ליקוטים סי' א'.
• קובץ שעורים ב' קונטרס דברי סופרים ב'.
• משך חכמה פרשת בא ד"ה החודש הזה.
• ספר המצוות להרמב"ם מצוה קנ"ג קדוש החודש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il