בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל מכלוף זצוק"ל

היין הראוי לקידוש

undefined

בית מדרש ג. אסף

אלול תשע"ו
עיקרי ההלכות
א. מותר לקדש על כל סוגי היינות: אדום ולבן, מבושל ומיץ ענבים. ומצווה להדר על יין אדום.
ב. אם אין יין לקידוש מקדשים על הפת. את הפסוקים אומרים כשהחלות מכוסות, מגלים את החלות ומברכים המוציא, מכסים אותן שנית ומברכים את ברכת הקידוש.

א. היין הראוי לקידוש
כלל בדיני יין לקידוש: "אמר רב: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי מזבח".
ההלכה היא שמותר לקדש על כל סוגי היינות, אדום ולבן. אלא שיש הידור ביין אדום, מפני שבגמרא נאמר שסתם יין הוא אדום ולשיטת חלק מהראשונים יין לבן פסול לקידוש. ואע"פ שלהלכה יין לבן כשר, מצוה להדר ביין אדום 1 .
יין מפוסטר - נחלקו הראשונים האם ניתן לקדש על יין מבושל (והאם ברכתו הגפן או שהכל). לשיטת הרמב"ם ועוד ראשונים ברכתו שהכל. מאידך, המגיד משנה כתב שהסכימו הראשונים שברכתו הגפן, לפי שהבישול משביח את טעם היין ולא פוגם אותו. להלכה פסק השו"ע שברכתו גפן ושניתן לקדש עליו. לשיטת רמ"א עדיף לקדש עליו כי ביין מבושל אין חשש יין נסך 2 .
מיץ ענבים- מאחר ויין מגיתו כשר לניסוך על גבי המזבח, גם מיץ ענבים כשר לקידוש 3 .

ב. קידוש בלי יין
מי שאין לו יין בליל שבת, יקדש על הפת 4 .
סדר הקידוש במקרה זה הוא: נטילת ידיים לכל המשתתפים בסעודה. אחר כך אמירת 'ויכולו' כאשר החלות מכוסות וידיו של המקדש מונחות על הכיסוי. לאחר אמירת הפסוקים מגלים את החלות ומברכים המוציא ואז מכסים אותן שוב ומברכים את ברכת הקידוש. טוב להגביה את החלות בזמן אמירת ברכת הקידוש. אחרי ברכת הקידוש, יבצע את החלות ויאכל לפחות כזית בכדי אכילת פרס 5 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il