ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרמו כעת זכר למחצית השקל לישיבה הגדולה בעולם!

מוסך השבת דש סעיף ג חלק א

שיטת רש"י באיסור חליבה בשבת

בירור שיטת רש"י שכתב שאדם שחולב פרה בשבת, חייב משום מפרק שהוא תולדה של דש. וטעמו- או שפוסק את ר' יהודה שאומר שדישה שייכת גם בדברים שאינם גידולי קרקע, או שסובר שפרה נחשבת גם היא גידולי קרקע (וכן כתב הרמב"ם). חיוב מפרק שייך רק כאשר צריך את הדם או את החלב.
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
עוד בנושא מוסך השבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il