בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • ואנחנו קמנו ונתעודד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

ארצנו הקדושה

אשריכם תושבי חבל קטיף ואשרי חלקיכם

הקב"ה העמיד את אנשי חבל קטיף בנסיון, והם עמדו בנסיון. אנו מלאי בטחון שהעמידה בניסיון, וקבלת הייסורים מתוך הכרה שאלו ייסורים של קניין ארץ ישראל של חבלי משיח, יקדמו ויביאו למציאות טובה יותר שלמה יותר.
העובדות האמיתיות על המאבק על גג בית הכנסת בכפר דרום.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

מנחם אב התשס"ה
4 דק' קריאה
זכיתם אנשי חבל קטיף לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל בהידור רב. הקב"ה ברך את המדבר השמם שחיכה שנים רבות לבניו ולא נתן את פרותיו לזרים, עד שבאתם אתם בנים לעם ישראל, והקב"ה ברך את האדמה והארץ השוממה נהפכה לארץ מבורכת שנותנת פרותיה בשפע, ועל זה אמר ר' אבא אין לך קץ מגולה מזה.

וכעת הקב"ה העמיד אתכם בניסיון, ואין הקב"ה מעמיד בניסיון אלא את מי שיכול לעמוד בו כדברי המדרש. ואתם עמדתם בניסיון. אמרו חכמים: עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. לאחר שד' אמר לאברהם לך לך מארצך. .. אל הארץ אשר אראך... ואעשך לגוי גדול...' ואברהם עושה רצון ד' ועולה לארץ ישראל, ואז ויהי רעב בארץ ואברהם נאלץ לצאת מהארץ ולרדת למצרים, והוא אינו מהרהר ומקבל באהבה את הייסורים. ובזכות העמידה בניסיונות אברהם זוכה להיות אבי האומה. ומעשה אבות סימן לבנים, וגם הבנים נדרשים לעמוד בייסורים ולקבל אותם באהבה. ואתם אנשי חבל קטיף עמדתם במשך שנה וחצי תחת האיום הנורא של הגרוש והעקירה באמונה ובביטחון בד'. זה היה ניסיון ארוך וקשה ואתם עמדתם בו. וכעת מאת ד' הייתה זאת שהקב"ה מעמיד אתכם בניסיון קשה,הקשה מכולם, ניסיון הגרוש בפועל, ואנו בטוחים שאתם תעמדו בו בהצלחה. אתם מקיימים כעת בפועל את המצווה ואהבת את ד' אלוקיך בכל מאדך, כפי שפרשו חכמים בכל ממונך. ייסורים אלו שעוברים עליכם ועלינו אלו ייסורים של חבלי משיח. הגר"א למד אותנו שגם אם יהיו קשיים בדרך גאולתינו לא להירתע אלא להמשיך ולהתמיד, כי כך סדר הגאולה מתוך הצרה באה הישועה. המכות האלו שיורדות עלינו הם מפני שהסטרא אחרא מרגיש, כי בא קיצו, כי עת הגאולה הגיע, והוא מפרפר פרפורי גסיסה, ומכה בשארית כוחותיו האחרונים, והם מכאיבים מאד.

אתם היום כואבים ונבוכים ואנחנו מתייסרים אתכם. הספקות ההתלבטויות, חוסר הבהירות בקשר לפתרונות של כל משפחה ושל כל ישוב, מדאיבים. אך אנו מלאי בטחון שהעמידה בניסיון, וקבלת הייסורים מתוך הכרה שאלו ייסורים של קניין ארץ ישראל של חבלי משיח, יקדמו אתכם ויביאו אתכם למציאות חדשה טובה יותר שלמה יותר. נכנסתם כעת למנהרה חשוכה אך בקצה השני אור גדול זורח ובעזרת ד' תעברו אותה במהרה.

אנו בעצומה של התמודדות עם שבר ערכי עמוק שפוקד את החלק החילוני השמאלי בישראל. חלק זה שולט על מרכזי הכוח במדינה, והוא נמצא במשבר ערכים גדול. השבר מתחיל בערכי האמונה והתורה ומתפשט לערכים מוסריים ולשחיתות במידות ובמעשים. ומזה התוצאות של המדיניות המתנתקת מהארץ ומהעם. אך כעומק השבר כך יהיה גודל התיקון שיבוא ממנו. הגענו לפרשת דרכים, אי אפשר עוד לפסוח על שני הסעיפים. יש צורך לבחור בדרך ברורה, העימות על דרכו של עם ישראל מגיע לשיאו, ועל כן הוא חריף וקשה, אך הוא יביא להכרה כי ד' הוא האלוקים אלוקי ישראל. ועל כך נרחיב בפעם אחרת. כבר עתה בעיצומה של ההתמודדות התגלו בציבור שלנו כוחות נפלאים. נוער נפלא, אידיאלי, אוהב הארץ, אוהב תורה ואוהב העם. חזק באמונה, מוסרי וערכי, והוא הדגם, הדמות והמופת לכל הדור.

וכעת העובדות האמיתיות על המאבק על גג בית הכנסת בכפר דרום.

אנשי כפר דרום ובראשם הרב שרייבר החליטו לתת ביטוי עמוק לכאב ולצער ולקושי הנורא של עקירת הישוב והחרבת בית הכנסת. ועל כן החליטו הם וקרוביהם והידידים הקשורים אליהם להתבצר בתוך בית הכנסת ועל גג בית הכנסת, ולהאחז בו ולעכב ככל האפשר את העקירה ממנו. בבית הכנסת ועל הגג הורשו להיות רק אלו שיקבלו עליהם משמעת מלאה ולא יחרגו מההוראות. וההוראות היו לא לנהוג באלימות בשום אופן, לא באלימות מילולית ולא באלימות פיזית, לא לפגוע בחייל או שוטר, וגם אם המגרשים יכו לא להרים יד עליהם, אך מאידך לעכב את העקירה ככל האפשר. התזת קצף לבן, שפיכת מים, או זריקת כמה ביצים אין זו פגיעה שעושה נזק, אף שהיא לא נעימה, אך מדובר כאן במחאה כואבת כל כך על הרעה הגדולה שנעשתה בעקירת הישוב וגרוש התושבים והחרבת בית הכנסת. לא היה מעשה דומה לזה מאז הקמת המדינה.

לא הייתה חומצה על הגג, המשמעת על הגג הייתה למופת. היו שם אנשים ערכיים עדינים וכואבים. כשעלו השוטרים על הגג התחבקו עם הנמצאים שם. לא היה על הגג כל מאבק, אף שוטר לא נפגע, כולם יצאו בריאים ושלמים.

אני הייתי מעורב בכל ההכנות, ואני הייתי נוכח בשעת הניסיון של המשטרה להעלות שוטרים על הגג, וראיתי את הנצורים מנסים למנוע את המכולה עם השוטרים להגיע אל הגג, וראיתי את הניסיונות למנוע את השוטרים לעלות בסולמות, כל זה נעשה בנחישות ובגבורה וללא כל פגיעה בשוטרים. גם כל אנשי התקשורת שעמדו במקום התפעלו מהנחישות מצד אחד ומהעדר אלימות מאידך. מראה זה היה טיפת אור בתוך הצער הנורא של העקירה.

ולפתע צצה עלילת דם, וכל התקשורת החלה לדווח על חומצה שנזרקה על חיילים, ויש נפגעים, והם מפונים לבית חולים. אני ידעתי שאין אמת בדבר, ושלחתי את בני לראות מה באמת קרה, ואכן הוא ראה את החיילים יושבים, לא פגועים, לא פצועים ולא ניכר עליהם דבר. גם כאשר הם הגיעו לבית החולים, הרופא לא ידע למה הם באו. בקשנו מיד מהתקשורת להזים את הדבר. אך ערוץ 2 מאן, וכן שאר רשתות התקשורת, הם המשיכו בעלילה, וגירו את המשטרה שהיא חייבת להגיב בחומרה, והמשטרה הסתבכה בתוך השקרים.

סוף הסיפור שהמשטרה התקשתה לעקור את המתבצרים על הגג, ובקשה מהרב שישכנע את המתבצרים לרדת. הרב סיכם עם המפקד שהיה במקום, שהמתבצרים ירדו לתפילה, ואחר כך יעלו לאוטובוסים על מנת לצאת מחוץ לגוש קטיף, והיה מובן שדינם כדין כל התושבים, ובוודאי לא הייתה הבנה שהם יובלו למעצר.

אך המשטרה, אולי עקב לחצי התקשורת, הפרה את ההסכם ולקחה למאסר עשרות אנשים. היה עוד הסכם שהופר, המפקד התחייב להודיע בתקשורת שלא הייתה חומצה, והוא לא קיים את דבריו. מי אם לא גוף כמו המשטרה מחוייב להיות אמין ועומד בדיבורו????


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il