בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • גאולה - מצב בלתי הפיך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רויטל בת לאה

תשובה לטענה השישית: שיבת ציון השלישית

תשובה לטענה השישית.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

תשס"א
2 דק' קריאה
הטענה : רבי עקיבא ומרד בר כוכבא יוכיחו, שאין ודאות בזיהוי מציאות כמציאות משיחית, שאין חזרה ממנה. רבי עקיבא קרא על בר כוכבא: "דרך כוכב מיעקב", חשבו למלך המשיח, והנה, לאחר שנים ספורות, השתנתה המציאות.

א. בר כוכבא - גאולה מכח היחידים, עתה - גאולה מכח הכלל
רבי עקיבא אמר על בר כוכבא - זהו מלך המשיח. רבי עקיבא רואה באישיותו של בר כוכבא גבורה יהודית, גבורה שיש בכוחה להביא גאולה. הוא רותם את גבורתו של בר כוכבא, בנסיון להביא גאולה לישראל.

זאת גאולה שתחילתה באישיות אחת, הסוחפת אחריה רבים מישראל, ע"י תמיכתו של גדול התנאים, אולם בכל אופן נשארה גאולה זו כגאולה שהמנוֹע שלה הוא מנוע אנושי. וכשנתפס בעוונותיו - נתבדתה הגאולה. היה זה נסיון לגאול את ישראל בדרך של "זכו", ואז להחיש את הגאולה.

אולם גאולתנו כיום הזה, אינה מכוח צדקותם של ישראל. הגאולה עתה אינה באה על ידי הצדיקים, וזו אחת הראיות, שגאולתנו איננה מכוח אדם פרטי, אלא מכוח כלל ישראל. וכך כותב ה"ישועות מלכו":
ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה הן באנשים פחותי ערך הן בבינוניים הן בישרים בלבותם, קרוב לודאי שנתנוצץ אור הגאולה.

היתה כאן התקוממות עממית, כאשר הללו המחוללים את הגאולה, כלל אינם מתכוונים לכך. הדבר מלמדֵנו, שהארת הגאולה היא מאת הקב"ה ולא במעשה אדם. זהו גאולת "בעתה" שאינה מונעת בידי אדם, אלא בידי הקב"ה.

ב. בר כוכבא המשך גאולה שניה - עתה אנו בגאולה שלישית
יש שביססו את ודאות הגאולה על מדרשים רבים, בהם נאמר שלא תהא גלות אחרי הגאולה השלישית. ומפורסם בשם הרב הרצוג זצ"ל, שאמר כדברים האלה בזמן מלחמת העולם השניה. כן מצאנו בתנחומא 1 : "דבר אחר "והשלשית יִותר בה" 2 - שאין מתישבין בארצם אלא בגאולה שלישית. גאולה ראשונה זו גאולת מצרים, גאולה שניה זו גאולת עזרא והשלישית אין לה הפסק". אלא שקשה על המדרש, הרי בר כוכבא היה גאולה שלישית, והיה לה הפסק.

התירוץ למדרש הוא, שהמדרש מתיחס לתקופת בר כוכבא כהמשכה של גאולה שניה. נכון שחרב בית המקדש, אולם עם ישראל לא גלה כולו מארץ ישראל. רבי עקיבא ובר כוכבא ניסו להציל את הגאולה השניה ולהחיות את קיומו הלאומי של עם ישראל, וממילא רק עתה מוגדרת שיבת עם ישראל לארצו כגאולה שלישית, ועליה נאמר כי גאולה שלישית אין לה הפסק. וכך כותב קוק באגרתו ל'בני עקיבא' 3 :
ודוקא מפני שהחזון בשעתו נכשל, ובר כוכבא נפל, ועימו נפל ישראל בבחינת חרותו הלאומית, בטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדוש (ר' עקיבא), יבוא תור לה והתור הזה הולך ובא ולא תקום פעמיים צרה ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו ונצחו, עד דור אחרון ועד בכלל.


^ 1 שופטים ט'.
^ 2 זכריה יג, ח.
^ 3 מאמרי הראי"ה, עמוד 203.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il