ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש מדורים הלכה פסוקה

החובה לאבטח אזור תעשייה בישוב

23
לחץ להקדשת שיעור זה
המקרה בקצרה:
הלכה פסוקה (213)
הרה"ג דוב ליאור
-39 - אחריות לווה על פרעון ההלואה לאחר שנתן המחאה
-38 - נזק תוך כדי בדיקת קנייה של אופנוע
-37 - שטר שנכתב שלא כדין ובסופו היה קניין
טען עוד
התובע הוא בעל עסק שנמצא באזור התעשייה בשטח השייך לישוב, אך הוא מחוץ לגדר. בין הישוב לבעל העסק ישנו הסכם (שאינו חתום, אך מוסכם כי הוא מחייב) כי הישוב יאבטח את העסק במסגרת סיורי השמירה, אולם, בפועל רכז הביטחון של היישוב (הרבש"ץ) לא הורה לעובדי הבטחון לסייר באזור העסק.
התובע דורש שייקבעו נהלי שמירה מדויקים, בנוסף הוא דורש שתהיה התראה לרבש"ץ במקרה של אזעקה בעסק, בנוסף הוא ביקש להצטרף לכיתת הכוננות של הישוב, וכן הוא דורש 4,000 ₪ כפיצוי על הוצאות התביעה.
הנתבעים הסכימו שיש לקבוע סידורי ביטחון ראויים בהתחשב ביכולות של המוגבלות של יישוב קטן ובקשו מבית הדין לקבוע כללים בעניין.

פסק הדין בקצרה:
על הישוב לבצע ישיבת בטחון, ולעדכן את הרבש"ץ בתוצאותיה, על הרבש"ץ להיות מחובר לאזעקה בעסק, בנוסף הרבש"ץ ישקול את בקשת התובע להצטרף לכיתת הכוננות.

נימוקים בקצרה
א. אחריות לביטחון עסק הממוקם בישוב
הגמרא במסכת בבא בתרא (ז ע"ב - ח ע"א) קובעת שכופים את תושבי העיר לממן שמירה לצרכי כל העיר. וכן נפסק בשו"ע (חו"מ קסג, א). לכן במדינת ישראל כשאין מענה מצד הצבא לביטחון התושבים, האחריות מוטלת על בני הישוב. בנוסף יש בין הצדדים הסכם הקובע כי חלה חובה על הישוב לאבטח את העסק. כיון שהרבש"ץ הוא עובד הישוב עליו להיות אחראי גם על בטחון העסק.

ב. סידורי בטחון ראויים
לגבי סידורי הביטחון, הובהר על ידי הנתבעים כי יחס התושבים לשמירה על העסק הוא מעין גמילות חסדים, ולא מתוך תחושה של מחויבות. בית הדין הורה ליישוב לשנות את נהלי השמירה, ולהבהיר לשומרים שהם חייבים לסייר גם באזור העסק. בנוסף, קיבל בית הדין את בקשתו של התובע שהרבש"ץ יקבל התראה במקרה של הפעלת האזעקה בעסק.

ג. הוצאות משפט
בית הדין דחה את דרישת התובע לקבלת הוצאות משפט. זאת, כיוון שלא הוכח נזק שנגרם לתובע מקיומו של הדיון, מעבר לכך מדיניות בית הדין היא שכאשר שני הצדדים התנהלו באופן סביר אין חיוב בהוצאות משפט.
עוד בנושא הלכה פסוקה
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il