ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קידושין בעל כורחו ;">

בית מדרש גמרא קידושין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (44 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (44 ד')

כה' אייר תשס"ו

קידושין בעל כורחו


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
ציפורה בת דוד

מקורות

רשב"א קידושין דף ב':
"תנא האישה נקנית כו'".

רמב"ם הל' אישות פ"ד הל' א' ובמ"מ שם.
גמ' ב"ב מז: מח' סוגית תליוהו וזבין ותלויה וקדיש.
ש"ע אה"ע סי' מ"ב סע' א' ובח"מ וב"ש שם.
ש"ע ח"מ סי' ר"ה בסוף הסימן.
אב"מ סי' מ"ב ס"ק א'.
תשו' חת"ס אה"ע סי'ה קי"ב.
רמב"ם הל' גרושין פ"א הל' ב' ופ"ב הל' כ'.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il