בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שיעורים במסכת קידושין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

קידושין בעל כורחו

המקדש אישה בעל כורחו - מה דינו? המוכר בעל כורחו; האונס, שמחוייב לשאת את הנערה שאנס - מקדש בעל כורחו; קבלת התורה בכפיה; מצוות - הרצון הפנימי של האדם.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כה' אייר תשס"ו
44 דק' צפיה
מקורות

רשב"א קידושין דף ב':
"תנא האישה נקנית כו'".

רמב"ם הל' אישות פ"ד הל' א' ובמ"מ שם.
גמ' ב"ב מז: מח' סוגית תליוהו וזבין ותלויה וקדיש.
ש"ע אה"ע סי' מ"ב סע' א' ובח"מ וב"ש שם.
ש"ע ח"מ סי' ר"ה בסוף הסימן.
אב"מ סי' מ"ב ס"ק א'.
תשו' חת"ס אה"ע סי'ה קי"ב.
רמב"ם הל' גרושין פ"א הל' ב' ופ"ב הל' כ'.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il