בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מלחמת לבנון השניה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש ל

לחזק את אמונתנו ולהחיות נפשנו

אחינו בני ישראל חיילים ואזרחים

undefined

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר

תמוז התשס"ו
שמע ישראל, אתם נצבים היום כולכם במלחמה על אויביכם, אל ירך לבבכם, אל תיראו, ואל תחפזו, ואל תערצו מפניהם כי ה' אלהיכם, ההולך עמכם להלחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, (דברים כ, ג'-ד').


עם ישראל הוא עם שוחר שלום ורודף שלום, וקורא גם לאויביו לשלום, אבל כאשר הם משיבים באש ותמרות עשן, ובאים ברכב ובסוסים, אנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר, ועומדים בעוז ובגבורה, ולא יראים ולא נחפזים, כי לא בחרבנו נבטח, ולא בכוחנו גאותינו, כי אם בשם ה' אנחנו קמים ומתעודדים, ולה' הישועה. וחובה מוטלת על כל איש ישראל די בכל אתר ואתר, להקהל ולעמוד על נפשם, להסיר כל עוון וכל חטאת, בין במה שבין אדם לחברו, ובין במה שבין אדם למקום, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה לה' אלהינו, ובפרט לעת כזאת וכמאמר הכתוב:
"כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע וגו'. כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר, ושב מאחריך". דברים כ"ג, י'.

ונחזק את אמונתנו להחיות נפשנו, ונשים מבטחינו בה' אלהי מערכות ישראל, והוא יבוס צרינו, וישועת ה' כהרף עין, כי רב להושיע.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il