בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה
"קול צופייך" - גיליון 376

שאלת והזכרת גשמים

מה הדין אם טעה ואמר בימות הגשמים "מוריד הטל" במקום "משיב הרוח ומוריד הגשם"; בז' במרחשוון מתחילים לבקש על הגשמים.

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

תשרי תשס"ז
אמר מוריד הטל בימות הגשמים
טעה ואמר בימות הגשמים "מוריד הטל" במקום "משיב הרוח ומוריד הגשם": אם נזכר שטעה לפני שסיים "מחיה המתים" - יחזור ל"אתה גיבור" ויאמר "משיב הרוח". ואם כבר אמר מילת "ה'" של ברכת "מחיה המתים" - אינו חוזר.

ברך עלינו - ותן טל ומטר לברכה
מיום ז' במרחשון מתחילים לבקש גשמים בברכה תשיעית ואומרים "ותן טל ומטר לברכה". ואין מתחילין אלא מתאריך זה (בארץ ישראל), כיון שחז"ל רצו לתת לעולים לירושלים בימי סוכות זמן לחזור לבתיהם ללא גשמים (שו"ע סי' קי"ז סעי' א' ונו"כ).

אנו יכולים לבקש מהקב"ה מעכשיו שיתן לנו גשמי ברכה, כי כיום ניתן להגיע לכל מקום בעולם, אף המרוחק ביותר, תוך כמה שעות על ידי מטוסים. וברוך הגוזר חיים, נאמר את הלכות שאלת גשמים בשבוע הבא.

ואומרים חז"ל (מגילה כט ע"א) "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל". ואנחנו רגילים לומר, מי שנמצא בחו"ל ויש לו מקום קבוע בבית הכנסת והוא רגיל להתפלל שם תמיד, אזי כשיגיע המשיח, ילך וישב במקומו הקבוע, ואז עתידים בתי הכנסת שבחו"ל לבא לאר"י והוא יגיע מיד לאר"י, אבל מי שאין לו מקום קבוע או שהוא בא לבית הכנסת רק בחגים, הוא יבא לבית הכנסת ויעמוד כל זמן "הנסיעה" לארץ, ואם יאחר, גם מקום לעמוד לא יהא לו.

ויהי רצון שיראו עינינו וישמח לבנו בביאת הגואל ובבנין אריאל בב"א.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il