בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • אחדות ומחלוקות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אליהו בן הדרה

אחדות ואחידות

בפרשיות אלו אנו קוראים על תחילת המאבק בין יב השבטים, מאבק שמתחיל בספר בראשית ונמשך לכל אורך התנ"ך, יש לשאול מדוע ה' הטוב לא גלגל שיהיה שבט אחד ובכך ימנע את המאבקים העתידיים, מדוע צריך את ריבוי השבטים הנ"ל?

undefined

הרב חנניה מלכה

כסלו תשס"ח
2 דק' קריאה
שאלה
בפרשיות אלו אנו קוראים על תחילת המאבק בין יב השבטים, מאבק שמתחיל בספר בראשית ונמשך לכל אורך התנ"ך, יש לשאול מדוע ה' הטוב לא גלגל שיהיה שבט אחד ובכך ימנע את המאבקים העתידיים, מדוע צריך את ריבוי השבטים הנ"ל?
ישנם שני מושגים דומים אך שונים, והם אחדות ואחידות. אחידות פרושה שכולם מתנהגים בצורה אחידה, כולם חושבים אותו דבר, ועושים אותו דבר, מדגישים את אותם דברים, הכל אחיד.אחדות לעומת זה פרושה: שישנם דעות רבות שונות ומגוונות וכל אחד אוחז בדעתו ובדרכו וחי על פיה, אך הוא חי באחדות עם עוד קבוצות אחרות שלא מבינים ורואים את החיים כפי שהוא רואה אותם. יש לו דעה ויש לו דרך, אך הוא גם מכבד וחי בהרמוניה ואף לומד כל הזמן מהדעות האחרות שנמצאים בסביבתו.
שפה אחת ודברים אחדים
בפרשת נח אנו קוראים על דור ההפלגה שחטאו בכך שהם בנו את מגדל בבל, חטא שבעקבותם הם נענשו, והפיצם ה' על פני כל הארץ. האמת נתנה להאמר, לא ברור מה היה חטאם, שהרי אם נאמר שחטאם היה שרצו לבנות בניין גבוהה כדי להגיע לשמיים, מדוע בנו את המגדל בבקעה ולא בהר או לפחות במישור?
במקרים שלא מפורש בתנ"ך מה היה החטא עלינו להתבונן בעונש וממנו ללמוד מה היה החטא, שכן כל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה.
עונשם של דור ההפלגה היה הפירוד, הם פיזרם והפיצם ושינה את לשונם, משמע שחטאם היה האחדות. בתחילת פרשה זו נאמר: "וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים". אחידות זו היא עצם חטאם של דור ההפלגה, שכן בתחילת הבריאה רצה ה' שדווקא יתרבו הגוונים והדעות והשפות על מנת שיתפתח העולם. לא היה שייך בדור זה להגיע לאחדות קודם שכל קבוצה תפתח את עצמה את כישרונותיה, דעותיה.
דבר זה יהיה נכון לאחר כמה אלפי שנות דור ברגע שתתפתח האנושות ויתרבו הגוונים שאז הם יתאחדו ילמדו אחד מהשני.

למה יצאו ישראל לגלות?
המהר"ל מבאר כי אחד מסיבותיה של הגלות היא לגרום לכך שישראל ילמדו מכל האומות את היתרונות והדברים הטובים שיש בהם - שכן גם מהגויים יש מה ללמוד "חוכמה בגויים תאמין"- ויחזרו לארץ ישראל ויבנו אומה משוכללת הכוללת בתוכה מלבד את זהותה שלה, את כל הדברים הטובים שיש אצל האומות.
מה שמו של המשיח
הגמרא (סנהדרין צח:) מבארת כי נחלקו התלמידים לגבי שמו של המשיח: התלמידים של רבי שילא אמרי שילה שמו, והתלמידים של רבי ינאי אמרי ינון שמו, התלמידים של רבי חנינה אמר חנינה שמו, ויש אומרים מנחם שמו. ואמרו חכמי הרמז כי משיח הם ראשי תיבות של השמות של כל החכמים הנזכרים מ- מנחם ש- שילה י- ינון ח- חנינה.
ונראה לומר כי הרעיון שעומד מאחרי עניין זה הוא שמי שסובר שרק מרבי מנחם יצא המשיח טועה ומטעה, ומי שסובר שרק מרבי שילה יצא המשיח, אף הוא טועה ומטעה, שכן המשיח הוא כולל ומאחד את הדעות, על ריבוי הגוונים המצוי בתוכם.

אחד ולא אחיד
גם בימינו לצערנו אנו מוצאים כי ישנם חכמים המכבדים רק את דעתם שלהם ומזלזלים בכל דעה שקצת שונה מהם, וחבל, שכן יב שבטי י'ה נוצרו מראש על דעת כך שהם יהיו שונים, ויהיו בניהם חיכוכים והכל למען המטרה הסופית שביום ההוא יהיה ה' אחד.
אחד ולא אחיד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il