ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

התרת והפרת נדרים ;">

בית מדרש גמרא נדרים Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (53 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (53 ד')

כ"ו תמוז התשס"ח

התרת והפרת נדרים


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי צמח בן מזל

מקורות


נדרים כא: - כב.
האם מתירים נדרים בחרטה או רק בפתח.
רמב"ם שבועות פ"ו הל' א', ה'.
רמב"ם נדרים פי"ג הל' ב', וכס"מ ולח"מ שם.
פירוש המשניות לרמב"ם נדרים פ"י בסופו.
רמב"ם נדרים פי"ב הל' י"ט.
רמב"ם שבועות פ"ו הל' י"ח.
תשובות מוהרי"ט ח"א סי' י"ט.
רשב"א נדרים כב: ד"ה נפק רב סחורא.
ר"ן נדרים כ"ז. ד"ה וכתב עוד הרמב"ן.
רמב"ם נדרים פי"ד הל' י"ב.
רמב"ם שבועות פ"ו הל' י"ד.
קרית ספר פי"ג מנדרים.
טור יו"ד רל"ד נדרה משני דברים... והפר לאחד...
שו"ע יו"ד רכט סעי' א'.
ובפתחי תשובה ס"ק ב'.
רא"ש נדרים פ"ו סי' ג' דברי הירושלמי.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il