בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שמואל א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שמואל א פרק לא

undefined

רבנים שונים

(א) ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע: (ב) וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול: (ג) ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים: (ד) ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה: (ה) וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על חרבו וימת עמו: (ו) וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדו: (ז) ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן: (ח) ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע: (ט) ויכרתו את ראשו ויפשטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם: (י) וישימו את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שן: (יא) וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול: (יב) ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם: (יג) ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il