ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש

דרכי המאבק למען שלמות הארץ

מוקדש לעלוי נשמת
איטה ואפרים צור
לחץ להקדשת שיעור זה
יש המתלבטים בשאלה כיצד יש לנהוג בהפגנות למען שלמות הארץ. האם צריך להימנע מפגיעה בממשלה, ובעומד בראשה, משום כבוד מדינת-ישראל? או, מאחר שמהלכי הממשלה חמורים ומסוכנים, אין ברירה אלא לתקוף אותה בצורה חריפה ובוטה, על-מנת לעצור את הסחף המסוכן של הממשלה.
בשאלה זו, מתלבטים באופן מיוחד, תלמידי בית-מדרשו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שהם נאמנים לדרכו של אביו הראי"ה קוק זצ"ל, שחינך להכרת ערכה האלקי של מדינת-ישראל, ולהכיר בכך שהקמת מדינת-ישראל היא קידוש השם. כבוד ישראל הוא כבוד שמים, ומכאן נובע היחס המכובד לכל מי שמייצג את מדינת-ישראל; הממשלה וראש הממשלה. כבוד הממשלה, הוא כבוד העם והארץ. על-כן, איך אפשר לפגוע בכבוד הממשלה? אכן, כל ערכה של מדינת-ישראל, ערכה האלקי, הוא שעל-ידה מתקיימת המצווה הגדולה השקולה כנגד כל המצוות - מצות יישוב ארץ-ישראל. לכן, תפקידה העיקרי של המדינה הוא לשמור על שלמות ארץ-ישראל, וחס-ושלום לא להפקיר אף שעל מארץ-ישראל. על שלמות הארץ לחם הרב צבי יהודה בכל כוחות נפשו, רוחו ונשמתו. הוא לחם למען שלמות הארץ, וחינך; חינך ולחם.
וכעת, כאשר הממשלה הנוכחית חותרת להסכם שבו יהיו ויתורים חס-ושלום על שלמות אחיזתנו בארץ, נשאלת השאלה כיצד עלינו להאבק במהלכי הממשלה. האם המעשים החמורים שלה מחייבים להאבק בה בכל תוקף, גם אם יש בזה פגיעה בכבודה, משום שכבוד ארץ-ישראל עדיף, או שעל כל פנים עלינו לשים גבול למאבק, ואם-כן, יש לשאול היכן לשים אותו?
האמת ניתנת להאמר, שהתלבטות מסוג זה היא נחלתם של יחידי סגולה מעטים. חלקים אחרים בציבור, בשמאל ובימין, מתירים לעצמם לתקוף את הממשלה בחריפות, בלי כל נקיפת מצפון. ואדרבה, הם בטוחים שזו חובתם, ללחום בדרכה של הממשלה, כשדרכה מנוגדת לדעתם, בכל הדרכים, בלי לברור את הסגנון, ובלי להזהר יתר על המידה בכבוד הממשלה.
אמנם, מהי התשובה לאותם המתלבטים? נתבונן בדברי הרב צבי יהודה בעצמם, כיצד הוא התבטא כלפי הממשלה בענין ארץ-ישראל: בכ"ט בתמוז ה'תשל"ד, לאחר ניסיון ההתנחלות הראשון בשומרון, - בו השתתף הוא עצמו ובעת הפינוי אחז בגדר התיל וסרב להתפנות, - כאשר ממשלת המערך של אז, מנעה את הקמתן של התנחלויות, - יצא הרב בכרוז, אשר כותרתו: "דברים ברורים ומבוררים", וזו לשונו (ארץ-הצבי כרוז י):
"קודם כל: הממשלה הזאת היא בשביל העם, ולא העם בשביל הממשלה. וכאשר הממשלה בוגדת בעם ובארץ מולדתו וחייו, אז על אחת כמה וכמה שהעם החי והמרגיש אין לו שום שייכות לממשלה הזאת. מכאן לידע ולהודיע ולהוודע אלף פעמים ואחת: כל דברי ההבל הטפשיים והמרושעים על סדור לנו בארץ מולדתנו וחיינו, מעין "תחום מושב", כמו שהיה לנו במדינת רוסיה, המגביל את אפשרויות התנחלותנו פה, הם דברים בטלים ומבוטלים למפרע מכאן ולהבא ולעולם ועד. ואנחנו מצווים להתנחל, ונתנחל, לכל מלוא רוחב ארץ מולדתנו וחיינו זאת, בברכת ד' גואלנו וקורא דורותינו הנמשכת ומופיעה בחוסן תָקפה על כל שלמות ישועתנו. צבי יהודה הכהן קוק".
רבנו התבטא באופן מפורש: "הממשלה בוגדת בעם". זאת הוא אמר על כך שהממשלה אינה מאפשרת להתנחל. לא קשה לשער מה היה אומר על ממשלה שמתכוונת לוותר על חלקי ארץ-ישראל. בכרוז נוסף, מיום י"ד באב ה'תשל"ד, לאחר נסיון ההתנחלות השני, בסבסטיה, אומר הרב (ארץ-הצבי כרוז יא):
"אנחנו מצווים להתנחל ונתנחל בע"ה בכל מלוא רוחב ארצנו, ובשום אופן לא תצליח הממשלה האומללה הזאת, הנסחבת וגם לא על קביים אלא על חצי קב של "חכמות" בעל-הגוֹיָה, לנשל אותנו מאחיזתו בארץ חיינו ומולדתנו. אנחנו מצווים על-פי התורה, ולא על-פי הממשלה. התורה קודמת לממשלה, התורה היא נצחית, והממשלה הבוגדת הזאת היא עוברת ובטלה. גם אחינו יקירינו שאינם מדברים בשם התורה, הם מלאים תודעה פנימית של הכרת דבקותנו החיונית, בכל שטחיה של ארצנו הקדושה והנחמדה. וכו'".
נראה כי יש בדברים אלו מקצת מהתשובה על השאלה.
עוד בנושא ארץ ישראל

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il