ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
בית המדרש ארץ ישראל

חלוצי חברון

מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט
לחץ להקדשת שיעור זה
יש מדרגות רבות בהקרבה למען ארץ-ישראל. יש אנשים בחוץ-לארץ, שתורמים כספים למען יישוב-ארץ-ישראל. אין לזלזל בזה, גם זו הקרבה. מצות צדקה היא מצוה גדולה: אדם נותן מכספו שהוא עמל עליו לצדקה, וכל-שכן כאשר הוא נותן לטובת יישוב-ארץ-ישראל. ואם התרומה היא משמעותית, בודאי יש כאן הקרבה. ויש שעולים להתיישב בארץ-ישראל, זו כבר הקרבה גדולה יותר! לעזוב את החברה, את המשפחה הרחבה ולעקור למקום חדש, לקיים "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" זה לא קל. כאן אדם מקריב לא את ממונו בלבד, אלא את עצמו, מוסר הוא את עצמו לחיות בארץ-ישראל, לבנות ולהיבנות בה.
גם בין יושבי ארץ-ישראל יש מדרגות במסירות ליישובה של ארץ-ישראל. אמנם כל הדר בארץ-ישראל בכל מקום שהוא, מקיים מצות יישוב-ארץ-ישראל, אבל מי שהולך להקים יישוב חדש בארץ-ישראל, הוא מרחיב ומהדר את מצות יישוב הארץ. מי שמצטרף ליישוב חדש, נעשה שותף להרחבת מצות יישוב-ארץ-ישראל. ההתיישבות ביהודה ובשומרון ובחבל עזה, יש בה חלוציות ומסירות מיוחדת ליישוב-ארץ-ישראל, הליכה להתיישבות ביש"ע דורשת מסירות מיוחדת, הקשיים ידועים, סכנות הדרכים ידועות. זה לא סוד שיש הרבה יהודים בשפלה, שנמנעים מלבקר ביישובי יש"ע מפחד סכנת דרכים, ונמנעים אפילו מלבקר קרובי משפחה.
אכן, גם בהתיישבות ביש"ע יש מדרגות בחלוציות. איפה גרים חלוצי החלוצים? היכן אתה מוצא את שיא המאמץ ביישובה של ארץ-ישראל? דומה, כי התשובה לשאלה היא: בעיר חברון! מתנחלי חברון הגרים בלב-ליבה של חברון, בתוך הקסבה, בתוך השוק, ברחובות ההומים ערבים, בבית הדסה, בבית רומנו, בתל-רומידה; אנשי חברון מרגישים חובה פנימית לגאול את עיר האבות, לחדש את היישוב היהודי, שנחרב לפני שישים שנה בפרעות האכזריות. הם אומרים: היתכן שליד מערת-המכפלה לא יהיה יישוב יהודי? בכל הקמת יישוב ההתחלה קשה ואחר-כך היישוב מתבסס ונעשה קל יותר, אבל בחברון המאמץ הראשוני עדיין נמשך, וכגודל המאמץ - כך גודל התוצאות. בחברון נקבעת העובדה, שאין כניעה לטרור, שהזכות שלנו לגור בכל מקום בארץ-ישראל, בפרט בעיר האבות, לא תילקח מאתנו בכח הטרור.
שמא תאמר, הקשיים העוברים על אנשי חברון מכופפים את קומתם, שוברים את רוחם? חס ושלום, להיפך! שמא תאמר שהייסורים והמתיחות שבה הם חיים גורמת להם להיות ממורמרים? להיפך, האתגר החלוצי ממלא אותם שמחת חיים מיוחדת, ההתגברות על הקשיים נותנת טעם עמוק יותר לחיים, - היא מפתחת עוצמה ותעצומות נפש. הם מאושרים בחלקם ושמחים בגורלם, על שזכו לגור בעיר האבות. וזכות אבות תעמוד להם ולנו להיגאל גאולה שלמה בקרוב. "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".
עוד בנושא ארץ ישראל
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il