ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

בבא-בתרא דף יג

גוד או אגוד

גוד או אגוד - דין תורה או תקנת חכמים; שורש הדבר במהות השותפות בדבר שאין בו כדי חלוקה וכמה מחלוקות מתבארות ע"פ החקירה הזו.
מוקדש לעלוי נשמת
גרשון יוסף בן משה צבי
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות:
בבא-בתרא דף י"ג סוגיית 'גוד או איגוד'.
רא"ש סי' נ"א.
רמב"ם שכנים פ"א ב'.
שיטה מקובצת בסוגיא ד"ה 'ש"מ לית דינא דגאא"ד'.
שו"ע ח"מ קע"א ס' ט', י"ב, י"ד בהג"ה... במשכנתא, וסעיף ט"ז.
עוד בנושא בבא בתרא

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il