ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא עבודה זרה

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף ל"ג

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטח' תשרי תשע"א
1387
מוקדש לעלוי נשמת
אודט אוריידא בת תורקיה
לחץ להקדשת שיעור זה
(לב: 5 שורות מלמטה – לה. שליש תחתון)

חלק א – מסחר עם מי שבדרך הלוך/חזור ל/מע"ז
א. הבדל בין יהודי לגוי

אצל גוי – לפני אסור ואחרי מותר (אא"כ חוזר בחבורה שאסור).

אצל יהודי – לפני מותר (אא"כ הוא מומר), אחרי אסור (כי אדוק בע"ז).

ב. אנשים שהולכים ליריד הע"ז

לפני – מותר.

בחזרה – אצל יהודי אסור, כי חוששים לדמי ע"ז.חלק ב – כלי יין נסך
א. הקדמה לגבי רמות ההכשרה

A. ביין מחמירים יותר אפילו שהשתמשו רק בצונן.

B. נראה 3 רמות: לא תעזור הכשרה, צריך הכשרה, מספיקה שטיפה ("שכשוך").ב. סוגי ומצבי כלים

A. המשנה והברייתות (נודות וקנקנים, חדש וישן, מזופת ומגורד)

במשנה – נודות וקנקנים אסורים (ר"מ – גם הנאה, רבנן – רק שתייה).

בברייתות (נודות וקנקנים):

גרודים וחדשים – מותרים.

זפותים או ישנים – אסורים (כבמשנה).

שיטת רש"י – מתי מוגדר "ישן" ואסור:

נודות – אסור רק כשהשתמש כמה פעמים באיסור

בקנקנים - אפילו השתמש פעם אחת

B. גזירת "מכניסו לקיום" (עד:)

יש גזירה דרבנן על "מכניסו לקיום" שהכלי נאסר מיד

וסוגייתנו ב"לא מכניסו לקיום" (לפי רש"י. רוה"ר חולקים).

C. כלי חרס שהשתמשו בהם תחילה בהיתר

נהיים כמו כלי עור.

כמה צריך להשתמש לפני? רב אסי – 3 פעמים, רב אשי – מספיק פעם אחת.

D. הסיפור על פרזק

צריך להעמיד שלא השתמש הרבה + לא היו מזופתים + היהודים השתמשו לפני, וכן להנחיח שזה כלי שאינו מכניסו לקיום (רב יהודה), ולכן מותר.

E. כלי חרס יוצאי דופן

יוצא דופן לחומרא – כלי נתר, א"א להכשיר

יוצאי דופן לקולא – כלי אדמה אדומה או מבי מכסי, מספיק שטיפה.

כלי קוניא – לבן ושחור – מספיק שטיפה. ירוק – מרימר - שטיפה, רב זביד – מחמיר (כמו כלי נתר?)

F. הברייתא על נתינת יין במהלך הזיפות

רב פפא – כיוון שהיהודי טרוד, צריך שיהודי אחר ישגיח על הגוי.

רב זביד – היין נעלם כי מטרתו לבטל טעם הזיפות.ב. הכשרת כלי יין, 5 שיטות

1. מילוי וריקון מים במשך 3 ימים (ומועיל גם לחרס ואפילו שהיה רק של הגוי)

2. מילוי בציר דגים.

3. ליבון (אך מבחוץ ושהחום יחדור פנימה). (לגבי הגעלה – מח' ראשונים).

4. שכר – ר"י – לא, רבא – כן.

5. לחכות שנה.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il