ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

כניסה למצב של ביטול מצווה מאונס

בדין איסור כניסה למצב של ביטול מצווה מאונס, באונס או בפקוח נפש. הפלגה בספינה 3 ימים קודם השבת, העוסק במצווה פטור מהמצווה, ההבדל בין אונס לפקו"נ, ועבודת רופא בשבת.
מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לשיעור:
רי"ף, שבת דף ז. "ת"ר אין מפליגין בספינה"
בר"ן שם דברי הר' זרחיה הלוי
סוכה דך כ"ה בסוגיית העוסק במצווה פטור מן המצווה
ר"ן על הרי"ף שבת דף נ"ג.
מחלוקת בעה"מ והרמב"ן במילת תינוק שיצטרכו לחלל שבת אחר המילה
שו"ע יו"ד סימן כ"ח סעיף כ"א
טור או"ח סימן י"ג ב"י בשם ר' שלמה מדרוייש בדין ציצית שנפסלה בשבת
שו"ע או"ח סימן תרנ"ו ברמ"א
אגרות משה או"ח קל"א
מנחת שלמה סימן ז'
שו"ע או"ח סימן רמ"ח ס' ב' ו ד'
שו"ע או"ח סימן ק"ח בט"ז ס"ק א'
שו"ע או"ח סימן י"ג במג"א ס"ק ח'
עוד בנושא שבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il