ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לאחר ט' באב ;">

בית מדרש חגים וזמנים בין המצרים תשעה באב Bookmark and Share This Shiur in English
גירסת הדפסה קרא ב - word
שלח לחבר

י' אב, תשס"ג

לאחר ט' באב

"טובה הארץ מאוד מאוד"נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
עמרם בן סולטנה

אתמול, ביום צום תשעה באב, פקדו המוני בית ישראל את הכותל המערבי שריד בית מקדשינו, בבכי, בדמעות, בקריאת איכה ובאמירת קינות בהשתפכות הלב.
האבל והצער על חורבן הבית בא לידי ביטוי, והצער מהול בגעגועים ובתקוות ובציפייה עמוקה וגדולה לבניין בית-המקדש, לבניין בית לד' בהר המוריה, בית מיוחד להשראת השכינה בישראל.
הקשיים הגדולים העומדים בדרך להשגת השאיפה הגדולה הזו אינם מחלישים את האמונה, את הביטחון שהשאיפה הזו תתקיים, ואנו מקווים שהדבר יהיה בקרוב.
על זה אנו מתפללים כמה פעמים בכל יום: "יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיבנה בית-המקדש במהרה בימינו".

חמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב, ואחד מהם הוא שנגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים. חטא המרגלים היה הוצאת דיבה על הארץ, "ארץ אוכלת יושביה". ותיקון חטא המרגלים הוא בראיית מעלותיה של ארץ-ישראל ובסיפור בשבחה של ארץ-ישראל.
מי שאומר שקשה לחיות בארץ בגלל בעיות הביטחון, השרות הארוך בצה"ל, המילואים, הטרור - חוטא בחטא המרגלים.
מי שאומר שאי-אפשר לחיות בארץ בגלל המיסים הגבוהים, מס הכנסה, מס ערך מוסף, בגלל הביורוקרטיה, האבטלה, חוטא בחטא המרגלים.
ואל יאמר אדם: הרי הביקורת הזו אמיתית, זהו המצב לאשורו. קשה לגור בארץ, קל יותר לגור בחוץ-לארץ : בצרפת, באמריקה, בקנדה. זו עובדה אמיתית.
גם המרגלים סיפרו את העובדות, את האמת, וזה היה חטאם, שסיפרו עובדות רעות על ארץ-ישראל. על ארץ-ישראל צריך לדבר רק טובות, ולא רק שצריך לדבר טובות, צריך גם לראות בה רק טובות, כמו שראו יהושע וכלב ואמרו: "טובה הארץ מאד מאד".
גם הם ראו בדיוק את מה שראו המרגלים, אבל אהבתם את הארץ ואמונתם השלמה בד' גרמה שהם ראו את הטוב שבה.
אם נראה את מעלותיה של ארץ-ישראל, ארץ אבותינו, את ערכה הרוחני-האלקי;
אם נרגיש את עצמנו מאושרים לחיות בה כמו שהיא, מאושרים לחיות בתוך בני-ישראל, ללא שלטון זר עלינו ועליה;
החובות המוטלים עלינו כאן אהובים עלינו, הם לא חובות הם זכויות;
לשרת בצבא זה לא עול - זו זכות לשמור על העם ועל הארץ;
עול המיסים אינו עול אלא זכות; להשתתף במאמץ העלייה, הקליטה, הפיתוח והבנייה של ארץ-ישראל;

בגישה כזו נתקן את חטא המרגלים שגרם לאבותינו ולנו לדחות את הכניסה ל ארץ-ישראל.
נכון, מה שאפשר לתקן, צריך לתקן. אבל צריך לראות את כל המציאות בעין טובה, בעין חיובית. מבט כזה מביא לתחושה של חיים מאושרים בארץ-ישראל, של חיים מלאי יצירה, מלאי תוכן, מלאי שמחת חיים.
מבט כזה ותחושות כאלה יהוו כח-משיכה לאחינו בני-ישראל שבחוץ-לארץ. גם הם ירצו לזכות באושר של החיים בארץ-ישראל. ביצירת אווירה כזו תתחדש העלייה, תתמעט הירידה.
אין במבט הזה התעלמות מהבעיות, אלא התעלות והתרוממות לראות העיקר, החיובי והטוב. כי אכן "טובה הארץ מאד מאד".
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זו שנית