ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת שירה של אתר ישיבה בירושלים עם הרב סבתו
בית המדרש בית מדרש מצוות האמונה ומהותה

אמונה = חיים

לחץ להקדשת שיעור זה
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב"

אשרינו שאנו בני בניו של אברהם אבינו ע"ה, מאמינים בני מאמינים, וחפצי חיים בריאים. אנו בני בניו של אברהם אבינו שהעידה עליו התורה: "והאמין בד' ויחשבה לו צדקה".

כל הבריאה כולה חפצה לחיות את החיים הערכיים של ההדבקות במקור החיים, כפי שהטביע בה הבורא יתברך אלקים חיים ומלך העולם, וכאמירתו והבהרתו של משה רבינו אל האומה כולה ולכל אחד ואחת ממנה: "ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום".

מורנו ורבנו מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל מבאר במאמרי הראיה את ענינה וערכה של האמונה, ומבהיר כי אמונה איננה רגש ולא שכל;
אמונה היא חיים.

מורנו ורבנו מרן הרב צביהודה הכהן קוק זצ"ל היה מרחיב את דברי אביו, ומבאר כי המחשבה הנפוצה שאמונה היא שכל, היא צמצום של הענין, ואילו האמירה שאמונה היא רגש היא שקר. דבר שכלי הוא דבר של כח המחשבה בלבד, שאיננו מחייב את כל אורחות חייו של האדם לחיות על פיו, הידע הוא דבר חיצוני, וידועה האימרה: "פרופסור למתמטיקה לא נהיה משולש". ואילו התנהגות על פי הרגש לבדו, היא שקר שמוביל לפעולות חמורות והרסניות, המופעלות על פי תאוות וצרכים אגואיסטיים שאין להם קשר לצד הערכי, העליון החי, הטבעי הבריא שבאדם ואינן מחויבות לשום דבר.

האמונה באה לידי ביטוי על-ידי שילוב הכוחות שנתן השם יתברך לאדם – כח השכל וכח הרגש, אותם יש להפעיל בסדר הנכון: למלא את כח השכל בתורת החיים שנתן לנו הבורא יתברך, וע"י זה הפעלת כח החיים, הרגש הבריא. ואז זוכים לחיים טבעיים ובריאים, ומגלים את הערך האלוקי היסודי של החיים – האמונה. וכמו שאנו מבקשים ביום הדין העומד לפתחנו: "זכרנו לחיים – למענך, אלקים חיים".

ויחד עם זאת, עלינו לזכור - כפי שהיה מבהיר מרן מורנו ורבנו הרב צביהודה הכהן קוק זצ"ל - שיש לחיות את החיים שנתן לנו הבורא יתברך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. וכמובא בתוכחה בפרשת כי-תבוא, עיקר סיבת הייסורים והגלות היא: "תחת אשר לא עבדת את ד' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל".

יש ללמד את עצמנו ואת העולם כולו איך נראים חיי אמונה. וכמו שאברהם אבינו ע"ה, אבי האומה, לימד את כל העולם כולו את הערך העליון החיוני הזה גם בצד המעשי שלו ע"י דוגמה אישית: בקיום מצות הכנסת אורחים, והכנסתם תחת כנפי השכינה. והשם יתברך קרא לו במקום אב-רם, אברהם, בהוספת האות ה', שמסמלת גם את שם ה'. ונותנת לשם הראשון, שמשמעותו כמו בפסוק "אב המון גויים נתתיך", משמעות ערכית.

וכן מלמדים אותנו חז"ל:
וצדיק באמונתו יחיה!

כאן יש לברך את ארגון "בשביל הנשמה" - שהוקם על-ידי חברים מישיבת מרכז-הרב, לזכר שמונת הקדושים שנרצחו על קידוש השם – על המיזם החדש של לימוד יומי של אמונה בכל רחבי ארץ-חיינו הקדושה. המיזם מתאים לכל אחד ואחת מבית ישראל.

לימוד יומי באמונה: לימוד יומי קצר בן כמה דקות שבו יקיפו הלומדים ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה מבוארים בביאור תמציתי ובהיר. הלימוד יחל בז' חשון.

לקבלת הלימוד במייל הירשמו עכשיו!
https://www.yeshiva.org.il/reg/dailyEmunaReg.aspx
להזמנת החוברת בדואר - נא לשלוח מייל ל: emunadaf@gmail.com
לצפיה בלימוד באינטרנט:
//www.yeshiva.org.il/midrash/?cat=1458
עוד בנושא מצוות האמונה ומהותה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל שאלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il