בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

קביעת מועד השבת באינטרנט

undefined

רבנים שונים

כסלו תשע"ג
ניו יורק, ארה"ב New York, USA
שבט תשס"ב


שאלה
כיצד נקבע מתי חל יום שבת לעניין האינטרנט, לפי מקום האתר (אם יש דבר כזה) או מקום המשתמש, או לפי מקום הבעלים. אם הזמן והמקום תלויים האחד בשני, לאתרים באינטרנט אין כלל מקום.


תשובה
לפי מקום המשתמש 1 .^ 1. פשוט, שהרי הבעיה היא הכשלת המשתמש. אך נראה שלענין "שכר שבת" אזלינן לפי מקבל השכר, מכיון שמובא בפוסקים, שאחד הטעמים שאסרו "שכר שבת" הוא, שלא רצו, שיעבוד לפרנסתו בשבת, אך אם אצלו כלל אינו שבת, הרי אותו היום מיועד למלאכה לפרנסתו, ואם כן, מדוע לא יוכל לקבל שכר מאדם שעשה מלאכה בהיתר? ויתכן שאף כאשר אצל הבעלים שבת ואצל המשתמש חול, אינו אסור מצד "שכר שבת", שכן סוף סוף הוא מקבל שכר על מלאכה שכלל לא נעשתה בשבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il