ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא שבת

הדף היומי הקצר

שבת - דף מ"ד

שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
הרב אורי בריליאנטב' כסלו התשע"ג
453
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה

(מד. במשנה – מה. רבע עליון)

סוגי מוקצה והאם אסור

הקדמה
במוקצה יש שתי רמות:

 1. דבר שהסחתי ממנו את דעתו – אסור בטלטול.
  יש סיבות שונות להסחת דעת – כמו מחמת מיאוס, איסור וכו', אך משמע בתוס' שהסיווג פחות משנה.
 2. בנוסף – לר"י צריך שיהיה מוכן לפני שבת (אחרת – מיגו דאתקצאי לביה"ש, אתקצאי לכוליה יומא). לר"ש – בפשטות (ר"ן) משמע הוא חולק על זה (ריטב"א – רק במוקצה מחמת איסור אין לו אך באחרים אולי כן), אך לרע"א הוא סובר שיש מגו דאתקצי במקרים שבהם יש לו מוקצה).

א. ת"ר, נר חרס:

 1. נר ישן (מוקצה מחמת מיאוס)
  ר"י – אסור, ר"מ ור"ש מתירים (עדיין יש לו שימוש על ידי הדחק)

(נר חרס חדש – מותר לפי כולם, אפילו שמיוחד להדלקה.
אחרי שהשתמשו בו, למה אינו כלי שמלאכתו לאיסור לר"ש? אולי הוא כן... ומותר לגופו ומקומו).

 1. נר דולק

לר"י ודאי אסור (והנר והשמן בסיס לשלהבת (מז.), והשמן מוקצה מחמת איסור/הוקצה למצווה).
גם לר"ש אסור (בפשטות מסכים שזה מוקצה לאותו זמן).
ר"א בר"ש – מותר אפילו כשדולק (אם נטף).

 1. נר שדלק בביה"ש וכבה – האם יש מיגו דאתקצאי?

ר"מ (ובברייתא נוספת – גם ר"י) אסור,
ר"ש – מותר,

אבל כוס לא:
עולא – זה לר"י.
מר זוטרא – גם לר"ש [אם מדובר בנר קטן, דעתו אליו שיכבה ומותר,
אך בגדול שאין דעתו עליו – מיגו דאתקצאי (ומה שהתיר "מותר השמן" זה בגודל נר). (והשווה מו: שמותר כי "יושב ומצפה")].

 1. 4. ר' זירא – פמוט (נר מתכת) 
 • אם לא דלק בערב שבת (אפילו ישן) – מותר.
  (אינו מאוס, ויש לו עוד שימושים (תוס') (לכן גם אינו כלי שמלאכתו לאיסור?)).
 • אם דלק בכניסת שבת – תלוי במיגו דאתקצאי

a. הו"א: ר"מ אוסר, ר"י מתיר,

אך דוחים – גם לר"י יש מוקצה מחמת איסור, אלא:

b. למסקנה - גם לר"מ וגם לר"י אסור (מוקצה מחמת איסור + מיגו דאתקצאי).

(מד. 2-)

ב. ר"י-רב - מיטה עם מעות

A. ייחוד למוקצה

 1. הייחוד מספיק לאסור.

דחייה – נר חרס חדש מותר
(אפילו שמיועד לאיסור, אינו נאסר עד שמשתמשים בו, אז כש"כ שמיטה מותרת! נשים לב שההשוואה כאן היא לסוג מוקצה אחר (מאוס), אך העיקרון אותו עיקרון – אתה רק מסיח דעתך ממנו אחרי שהשתמשת פעם אחת).

 1. צריך ייחוד + שימוש פעם אחת (ואז אסור גם ללא המעות).

B. בסיס ומיגו דאתקצאי
אם לא ייחדה למעות:
אין עליה מעות – מותר,
יש עליה מעות – אסור (תוס' – אפילו ששם באמצע שבת),
היו עליה מעות בביה"ש – אסור.

קשה (כלים): מוכני שלה, אם יש עליה מעות לא מטלטלין,
משמע שאם היה ועכשיו אין – מותר.

תשובה: זה ר"ש, ואילו רב כר"י שיש מיגו דאתקצאי.

 1. ראיה: רב מתיר לשים נר על עץ בשבת אך לא ביו"ט,
  כי בשבת אתקצאי לכל היום אז לא יטפס על העץ להורידו.
 2. קושיא: הרי התיר לטלטל נרות חנוכה אחרי שכבו שלא יראום הגוים.
  תשובה – כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק.


שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
עוד בנושא שבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il