בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וארא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

כמה שנים חי פרעה?

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

שבט תשע"ג
2 דק' קריאה
יש אנשים מקסימים, שבכל פעם שהם טועים, הם מיד מבקשים סליחה. כולנו מעריכים אותם על יכולתם להתייצב באומץ, להודות בטעות, ולנסות לתקנה.
אך יש פעמים שאותה מילה חשובה... 'סליחה', מרגיזה אותנו. אנו מרגישים שהיא נאמרת מהשפה ולחוץ. דוגמא נפוצה ל'סליחה' חיצונית כזו היא המקרים שבהם האדם מבקש סליחה, ומעט אחר כך שב אל קיאו, ושוב חוזר ומבקש סליחה וחוזר חלילה. תחושתנו היא שבקשת הסליחה באה לאפשר את הפגיעה הבאה, בבחינת 'אחטא ואשוב'. (ומי מאיתנו לא לוקה לעיתים בכך? הרי לצערנו הרב כולנו מקבלים החלטות טובות, שאיננו עומדים בהם).
תופעה זו היא שגרמה ל... מכות מצריים.
ידועה שאלתו של הרמב"ם – כיצד הקשה ה' את לב פרעה, הרי בכך נשללה ממנו ה'בחירה החופשית', ואי אפשר להענישו על מעשים שאינו אשם בהם?
ותשובתו – בתחילה פרעה עשה את מעשיו הרעים בזדון, והשלב בו שללו ממנו את הבחירה החופשית הוא כבר חלק מעונשו.
לעומתו, רש"י (שמות ז,ג) עונה תשובה פחות מוכרת: "גלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי אלילים לתת לב שלם לשוב. טוב לי שיתקשה ליבו". כלומר, רש"י מבאר שתשובתם של הגויים אינה שלימה, ופרעה רק יתקן את מעשיו כלפי חוץ ואחר כך ישוב לסורו, לפיכך העדיף הקב"ה להקשות את ליבו. ובאמת, במהלך עשרת המכות, פרעה הבטיח למשה מספר פעמים שיתקן את מעשיו, אך התכחש אחר כך להבטחותיו.
עיקרון זה בקשר לתשובת הגויים אנו מוצאים גם אצל אנשי נינווה. המדרש מבאר שיונה סירב ללכת להזהיר את נינווה, מפני שידע ש"הגויים קרובי תשובה הם" (ילקוט שמעוני יונה א), וכל תשובתם מהשפה ולחוץ. שבים הם בקלות, קורעים בגדיהם אך לא קורעים את ליבם. ותשובה כזו שתבוא במהירות כ'קיקיון' תביא, חלילה, קטרוג על ישראל, שלא שבים כל כך מהר. ואכן כתוב, שלאחר שחלפה הגזירה מעל נינווה, שבו אנשי נינווה למעשיהם הרעים, והעיר חרבה.
מדהים לגלות, שבפרקי דרבי אליעזר (מג) מובא שמלך נינווה היה לא אחר מאשר... פרעה, שחי דורות רבים אחרי קריעת ים סוף. לאור דברי רש"י יכולים אנו להבין, שיתכן ולא היה זה אותו אדם כפשוטו, אלא שחז"ל ראו את המשותף בין תשובתם השטחית של השניים.
מכאן למדנו על תשובתם העמוקה של ישראל. ישראל אנשי אמת הם, לוקח להם זמן לצלול לעומק ולתקן מבפנים, אך בסופו של יום מתקנים באומץ וביסודיות.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il