בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • סוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

הדף היומי בעשר דקות - אתר סיני

מסכת סוכה דף ט"ו

undefined

הרב אורי בריליאנט

י"ח אדר א' התשע"ד
2 דק' קריאה 19 דק' האזנה

(טו. במשנה עד טז. שליש עליון)


חלק א – המשך גזירת תקרה


תזכורת – עקרונית מותר לסכך בפשוטי כלי עץ, אבל: 1. 1.בית - אסור להשתמש בבית בתור סוכה (ח: - צריך שיהיה ניכר שיושב שם בגלל סוכות, ואילו בבית הוא גר כל השנה). ואמנם אם עכשיו מחליט שזו הסוכה שלו זה יכול להיות בסדר, אבל אז הוא נתקל בבעיה של "תעשה ולא מן העשוי", שהרי הבית כבר נעשה בפסול, ולכן יהיה מותר רק אם יפקפק ו/או יסיר נסרים וישים סכך (נראה בדף טו.).

 2. 2.גזירת תקרה - לפי חלק מהדעות, גזרו גם כשעשה לשם סוכה, אך מסכך בנסרים רחבים, כי זה דומה לגג של בית, ושמא ישב בבית.


משנתנו– בית עם גג נסרים ברוחב ארבעה


            יש שתי בעיות: 1. בית (תעשה ולא מן העשוי–תומ"ה). 2. נסרים (לפי מי שסובר שגזרו).


הסבר המחלוקת במשנה –


א.      לשיטת רב – המחלוקת האם יש גזירת תקרה


לר"מ - יש, ולכן חייב להחליף נסרים בסכך (וזה יפתור גם את תומ"ה)


לר"י– לב"ש יש, לב"ה אין, ולכן מספיק שיפתור את בעיית תומ"ה ע"י שיפקפק או יחליף.


            שאלות: 1. a.יוצא שב"ש כר"מ?
  נכון, ר"מ אומר לר"י שלא נחלקו ב"ה וב"ש בזה.

 2. b.הרי זאת המחלוקת גם במשנה הקודמת לפי רב?

 3. 1.רי"ח – במשנה הקודמת המחלוקת היתה לגבי גזירת כלים


שם מדובר בנסרים צרים אך ששייפו אותם, ונחלקו האם גוזרים גזירת כלים (אטו כלי עץ עם בית קיבול).


דחייה – (1. זה לא מה שרב אמר בדף הקודם). 2. לרב לכו"ע לא גוזרים (כמו שלא גזר חיצים זכרים אטו נקבות). 1. 2.אכן זאת אותה מחלוקת, ומשנתנו מוסיפה שזה מחלוקת ב"ה וב"ש.


ב.      לשיטת שמואל –


לפי כולם יש גזירת תקרה ברחבים ארבעה,


אלא המחלוקת היא האם מקלים בגזירת תקרה במי שמפקפק בבית –


לר"י - ב"ה – מקלים, שהרי מראה שמודע לדין של "תעשה ולא מן העשוי", ומספיק לפקפק.


לר"י - ב"ש, ר"מ – מחמירים, הגזירה היא כללית, ולכן צריך להחליף נסרים.


 


חלק ב – פרוץ כעומד– האם הסכך כשר?


במשנה לגבי סוכה – כשר.


במסכת שבת – רב פפא – מותר, רב הונא – אסור.


            תשובות: 1. 1.ר' אמי - במשנתנו זה לא בדיוק חצי חצי אלא ב"מעדיף", ולכן כשר גם לרב הונא.

 2. 2.רבא – אמנם בשטח זה חצי חצי, אך בחומר יש רוב סכך, כי שם את הסכך על כל הסוכה אנכית לשיפודים.


 


חלק ג – דבר שפעם היה ראוי לקבל טומאה וכעת לא


ר' אמי – גזרו שלא יסכך בזה, שלא יטעו ויסככו גם בדבר שעדיין מקבל טומאה.


חיזוקים – 1. 1.ברייתא – מחצלת שהיתה גדולה וכעת התקטנה משיעור טומאה, בכל זאת אסור לסכך בה.

 2. 2.משנתנו – שארוכות המיטה פסולות לסוכה.


והרי הם לא מקבלים טומאה? אלא שזה כר' אמי – כיוון שפעם יכלו לקבל טומאה.


דחייה – מדובר בארוכות עם רגליים, שהם מקבלים טומאה גם עכשיו.


 
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il