ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סוכה

מסכת סוכה דף מ"ב

הרב אורי בריליאנטט"ו אדר ב' התשע"ד
313
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

(מב. במשנה – מב: סוף פרק לולב הגזול)


א. מקבלת אישה לולב מיד בעלה ושמה במים


החידוש: 1. זה לא מוקצה, אפילו שאין לה חיוב.


(מפרשים - או כי לבעל זה ראוי אז נחשב לא מוקצה לכולם, או כי גם לאישה זה ראוי, למרות שלא מצווה). 1. שמה במים, ואין כאן בעיה של: תיקון כלי, דומה להשקאת זרעים.


ר"י – בשבת – להחזיר, ביו"ט – להוסיף, בחוה"מ – להחליף.


ב. קטן


משנה וברייתא -


A. מדין חינוך – 1. לולב – משיודע לנענע (יש אומרים שגם יודע איפה בהלל).

 2. ציצית – משיודע להתעטף (תוספות – כעטיפת הישמעאלים, או שמספיק שיודע לשים שתיים מקדימה ושתיים מאחורה).

 3. תפילין – משיודע לשמור עליהם (בזה נהוג לחכות עד סמוך לבר מצווה).

 4. תורה – משיודע לדבר, ואז מלמדו:


"תורה ציוה לנו משה"


וק"ש – פסוק ראשון (מפרשים – מדין לימוד תורה, לא מדין ק"ש).


(מב. 6-)


B. מוגדר כגדול לעניינים שונים 1. טומאה


יודע להישאל – ספק טומאה ברה"י טמא (אחרת טהור).


יודע לשמור גופו מטהרה – אם טהרה נגעה בגופו – טהורה.


יודע לשמור ידיו – אוכלין על ידיו טהרות. 1. קטן כהן – נותנים לו תרומה בצנעא, אם יודע לפרוס כפיו – גם בפרהסיא.

 2. יודע לשחוט – שחיטתו כשרה (רב הונא – בגדול עומד על גביו).

 3. צואתו

 4. קטן מאוד – לא מרחיקים.

 5. קטן שיודע לאכול כזית חיטה בכדי אכילת פרס – מרחיקים, בתנאי שאכן יכול לאכול בפועל.

 6. גדל קצת (כבן 6) – תמיד מרחיקים, גם אם כעת חלש מכדי לאכול.

 7. קרבן פסח


יש מחלוקת ראשונים אם מהתורה מותר להאכיל קטן שאינו מנוי. בכל אופן מדרבנן חייב להתמנות כדי לאכול.


משיודע לאכול כזית צלי – יכול להתמנות ("איש לפי אוכלו") + מצווה שיתמנה מדין חינוך.


ר"י – לא מספיק שיודע לאכול, אלא שגם מבין קצת באכילה (צרור וזורקו, אגוז ונוטלו).


הדרן עלך לולב הגזול.
עוד בנושא סוכה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il