בית המדרש

 • משנה וגמרא
 • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

מסכת כתובות דף ח'

undefined

הרב אורי בריליאנט

כ"א בשבט התשע"ה
2 דק' קריאה 17 דק' צפיה

(ז: 2- עד ח: 1-)

המשך ברכת נישואין ("שבע ברכות")

(ז: 1-)

א. מספר ונוסח הברכות

A. הנוסח המלא

אצל רבי ברכו שבע - כמו שלנו:

            יין (בחופה זה בהתחלה, בברכת המזון זה בסוף)

            +

 1. בא"י... שהכל ברא לכבודו
 2. בא"י... יוצר האדם
 3. בא"י... אשר יצר את האדם... והתקין לו ממנו בניין עדי עד (האישה), בא"י יוצר האדם.
 4. שוש תשיש... בא"י משמח ציון בבניה.
 5. שמח תשמח רעים האהובים... בא"י משמח חתן וכלה.
 6. בא"י אשר ברא ששון ושמחה... בא"י משמח חתן עם הכלה.
 7. 1.פנים חדשות –

אצל רב אשי ברכו שש – כי לא ברך "יוצר האדם".

הסבר המחלוקת:

לרב אשי (6) - אדם וחווה נוצרו יחד (דו פרצופין).

            לרבי (7) -

                        או – נוצרו זה אחר זה

                        או – נוצרו יחד, אך כיון שעלתה במחשבה לבראם בנפרד, מברכים שניים.

B. מצבים שבהם מברכים פחות ברכות / שהשמחה במעונו

[הקדמה – יש בימי השבע ברכות גם תוספת בזימון – "שהשמחה במעונו"].

(ז: 2-)רב יהודה - בשאר הימים מברכים רק אם יש פנים חדשות.

(ח. באמצע)אם אין – רב אשי - אומרים "שהשמחה במעונו" (בזימון) + הברכה האחרונה של ה7 ברכות.

 1. 2.לפני ואחרי ימי ה7 ברכות אומרים רק "שהשמחה במעונו":

אחרי

עד 30 יום – תמיד,

עד שנה – רק אם אמרו בפירוש שזה לכבוד שמחת החתונה.

(ח. רבע תחתון)

לפני (בין האירוסין לחופה) -

העיקרון - משיהיה ברור שלא יבטלו את החתונה.

 1. משהתחילו לטרוח בסעודה, כמו שריית השעורים במים בשביל שכר.
  (ורב פפא שברך כך כבר מהאירוסין, זה כי כבר התחיל להכין מאז).
 2. רבינא ברך מאירוסי בנו, פשוט כי היה בטוח שלא יבטלו (אך בסוף ביטלו...).
 3. לגבי רב – רב תנא ופליג.
 4. לגבי רי"ח – הברייתא דיברה על צירוף לזימון בשלושה.

(ואגב, רב חביבא ברך שהשמחה במעונו בברית מילה, ואין הלכה כך כי השמחה אינה שלמה כי יש לתינוק צער).

(ח. 6-)

C. שינויים בנוסח הברכות

רב תחליפא האריך בשתי הברכות הראשונות (ולכן גם חתם בהם), ואין הלכה כמותו.

(ח. 4-)

ב. מניין

חתנים מן המניין.

לגבי אבלים –

רב ורי"ח – אבלים אינם מן המניין

לגבי מה צריך מניין? 1. הניחום בשורות אחרי הקבורה. 2. ברכת אבלים ("ברכת רחבה" שמברכים בדרך כלל בסעודת ההבראה ברחובה של עיר אחרי ההלוויה).

מיתיבי – אבלים כן מן המניין.

תשובה:

[רי"ח אמר זאת שלוש פעמים – 1. סתם, 2. ברכת אבלים, 3. ברכת אבלים כל שבעה.

והגמרא מסבירה שברכת אבלים גם נאמרת כל שבעה, אם יש פנים חדשות שלא היה בניחום ביום הראשון, מביא אוכל ומברך ברכת אבלים.

סיפור על זה (+ נוסח ברכת אבלים(:

ר"ל בא לנחם עם יהודה בן נחמני מתורגמנו את ר' חייא בר אבא ביום השני של השבעה, והמתורגמן ברך את ארבע הברכות של ברכת האבלים.

ואגב זה - דיון על כמה כוסות האבל שותה (10 או 14), ותקנת ר"ג לקבור בתכריכים פשוטים.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il