ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הלכות חול המועד בשפה פשוטה!
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכה יומית
מוקדש לעלוי נשמת
שירה קופרמן ז"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
עיקרי ההלכות
א. נחלקו הראשונים האם מצוה להשתכר בפורים. להלכה מצוה להשתכר אך יש להיזהר ששכרות זו תהיה שמחה של מצוה ולא של הוללות.
ב. הראשונים והאחרונים הגדירו כמה רמות של שכרות- לדוגמא: לשתות עד שירדם מחמת היין. לשתות עד שלא ידע את הגימטריא של ארור המן וברך מרדכי וכדומה.
ג. מצוות סעודת פורים היא ביום. בלילה, לדעת השו"ע אין מצווה, לדעת רמ"א יש מצווה.
ד. לשיטת רמ"א יש מקום לשכרות גם בלילה.

א. עד כמה יש להשתכר בסעודת פורים?
"אמר רבא, חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" חובה זו התקבלה והתפשטה בכל הדורות מאז ועד היום והיא מהווה חלק נכבד משמחת פורים1.
בגמרא מסופר ששנה אחת ישבו רבה ורבי זירא לסעודת פורים יחד, ורבה מתוך שכרותו 'שחט' את רבי זירא. לאחר מכן ביקש עליו רחמים והחיה אותו. שנה אחר כך, כשביקש רבה לקיים סעודת פורים עם רבי זירא, סירב רבי זירא בטענה שהוא חושש שרבה שוב ישחטנו והפעם לא יצליח להחיותו.
מתוך מעשה זה רצה אחד מהראשונים (רבינו אפרים) ללמוד שהלכה למעשה לא ראוי להשתכר בפורים. מאידך, רוב הראשונים סוברים שדברי רבא עומדים במקומם וחובה לשתות בפורים לשכרה.
עד כמה צריך לשתות כדי להיחשב שיכור ולצאת ידי חובה? בזה יש כמה שיטות:
1. עד שיירדם (מתוך כך לא יבחין בין ארור המן לברוך מרדכי)
2. עד שלא יצליח לומר את המשפט "ברוך מרדכי ארור המן ברוכה אסתר ארורה זרש [גם] חרבונא זכור לטוב" בלי טעויות.
3. עד שלא יצליח לחשב את הגימטריא של 'ארור המן ברוך מרדכי'. (502)
4. מספיק לשתות מעט יותר ממה שרגיל לשתות ביום טוב.
המשנה ברורה מעיר שיש לשים לב שהשמחה אכן תהיה שמחה של מצוה ושלא יגיע מתוך השכרות לזלזול במצוות או בברכות ותפילות2.

ב. להשתכר בליל פורים?
הראשונים חלוקים האם מצוות סעודת פורים חלה גם בליל פורים או רק ביומו.
לדעת הרמב"ם, הרשב"א והריטב"א, מצוות הסעודה חלה רק ביום שהרי במגילה נאמר 'ימי משתה ושמחה' ולא לילות3.
מאידך, דעת הראבי"ה שיש מצווה גם בלילה, אלא שהמצווה ביום היא העיקרית4.
להלכה פסק השו"ע כרמב"ם וכן פסק ש'חייב איניש לבסומי' הוא רק בסעודה בה יוצא ידי חובת משתה ושמחה בפורים. ממילא לשיטתו אין עניין להשתכר בלילה. מאידך, לדעת רמ"א גם בלילה יש מצווה בסעודה ומשתה אף על פי שלא יוצאים בה ידי חובה. וכך דעת המשנה ברורה וכף החיים5. לכאורה לשיטתם, גם אם אין חיוב להשתכר בלילה, יש בזה קצת מצווה או על כל פנים הנהגה טובה.
מקור מעניין לשיטה זו ניתן להראות מפיוט המובא במחזור ויטרי שנהגו לאומרו בתפילת ערבית של פורים: "ליל שיכורים הוא זה הלילה, לשמוח ביין הטוב ולגילה... בליל זה ישכרו כל יצורים, להזכר חוק אשר נקבע בפורים... פורים ביין פותחים בברוך, על שולחן אשר ערוך... בליל חג פורים"6.
עוד בנושא הלכה יומית
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il