בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הכנות לשבת, כניסתה ויציאתה
לחץ להקדשת שיעור זה

נסיעה בערב שבת

undefined

בית מדרש ג. אסף

שבט תשע"ו
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. מספר תנאים להיתר נסיעה בערב שבת:
- נסיעה במכונית לדרך שלא עולה על שלש שעות ושלשים ושש דקות מותרת, אם יגיע ליעדו מספיק זמן קודם שבת, שיוכל להכין צרכיה.
- אם הודיע מראש למארחיו על הגעתו, והם מכינים עבורו צרכי שבת, מותר לצאת גם לדרך שאורכת יותר משלש שעות ושלשים ושש דקות. כמו כן, אם יודע שבמקום אליו מגיע מכינים צרכי שבת ברווח או שמביא עמו את צרכי השבת - מותר.
- יש שכתבו שיתכנן את נסיעתו כך שיגיע עד שעה לפני שבת.
- על הנוסעים בתחבורה ציבורית להקפיד להגיע בזמן בו הנהג יכול לחזור למקומו לפני שבת.

א. יציאה לדרך בערב שבת
על מנת שיוכל אדם לקיים את מצוות השבת כהלכתה, קבעו חכמים: "אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר מג' פרסאות". לפי שאם יצא לדרך רחוקה כזו, לא ימצא במקום אליו יגיע צרכי שבת עבורו, שהרי במקום אליו יגיע לא משערים שהוא בדרך 1 .
ממילא, ישנם אופנים בהם מותר לצאת לדרך כזו בערב שבת:
א. אם הודיע מראש שהוא עתיד להגיע לשבת, ומכינים עבורו צרכי שבת במקום אליו יגיע 2 .
ב. אם יודע שמקום אליו יגיע מכינים תמיד צרכי שבת ברווח ויהיה עבורו אפילו ללא הודעה מראש 3 .

ב. נסיעה בערב שבת
בנוסף לאמור לעיל, בימינו כשהנסיעות הן ברכב, יש צד נוסף להקל.
הפוסקים כתבו ששיעור ג' פרסאות, לא מחושב על פי המרחק הפיזי, אלא על פי הזמן. כל פרסה מורכבת מששה מיל, הזמן שלוקח ללכת מיל הוא 18 דקות. לפי זה, הזמן שלוקח ללכת ג' פרסאות, הוא שלש שעות ושלשים ושש דקות.
ממילא, כשמרחק הנסיעה אינו עולה על שלש שעות ושלשים ושש דקות, מותר לצאת לדרך אפילו ללא אחד משלשת התנאים שהוזכרו לעיל, בתנאי שיהיה לו מספיק זמן להתכונן לשבת כשיגיע ליעדו 4 .
עם זאת חשוב לציין, שיש להיזהר ולצאת מוקדם, תוך חישוב כל האפשרויות העלולות לקרות בדרך (פקק תנועה, תקר בגלגל וכדומה) על מנת להגיע בזמן לשבת ולהימנע מחלולה 5 .
על הנוסעים בתחבורה ציבורית, להיזהר ולהגיע ליעדם בזמן בו נהג האוטובוס יוכל לחזור למקומו לפני שבת. יש שכתבו להגיע לכל הפחות שעה לפני כניסת שבת 6 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il