בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • תקופתנו בתהליך הגאולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

דברים שנאמרו במסיבת יום העצמאות התשס"ד

שיר למעלות

דווקא שעות של קושי ומשבר יכולות להיות פתח של העמקה ושל קומה חדשה במציאות החיים של עם ישראל בארץ ישראל. דברים שנאמרו במסיבת יום העצמאות בשעות של בירורים לאומיים.

undefined

הרב אליהו ברין

יום העצמאות התשס"ד
3 דק' קריאה 11 דק' צפיה
נגילה ונשמחה בו - בקב"ה
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" 1 . הרב צבי יהודה זצ"ל היה מוסיף ומברר "בו - בקב"ה". ההתייחסות שלנו למדינת ישראל במהלך השנים העוברות אינה רק כזכר נס שעבר ואפילו לא התייחסות להווה בלבד, אלא בעיקר התייחסות אל העתיד. אנחנו יודעים שבתוך תהליך הגאולה שמתרחש כבר למעלה ממאה שנים, הקמת מדינת ישראל מייסדת את כל החיים הישראליים שמשתרשים פה בארץ ישראל, כדי שהם יצמחו ויעלו. "יום ליום יביע אומר", וכל שנה ושנה אנחנו רואים כיצד מדינת ישראל מתעצמת, גדלה והולכת, הניסים הרבים מלווים אותנו בכל צעד ושעל, ועינינו צופיות להשלמת כל התהליך הזה, לבוא משיח צדקנו. אז תושלם ותתחזק מלכות ישראל בארץ ישראל, במלוא ההכרה של האחיזה שלנו בארצנו.

מהסוגיא הקיומית לסוגיא הרוחנית
כבר התייחסנו ושמענו התייחסות למציאות הקשה שעם ישראל שרוי בימים האלה 2 , ויתכן שאפשר להסתכל על הדברים גם מזווית נוספת. הסוגיא המרכזית המנסרת בחלל ההוויה הישראלית בארץ ישראל בשלושים השנים האחרונות, בערך מאז מלחמת יום הכיפורים, היא הפנמת ההכרה והמשמעות העצמותית של ההתיישבות שלנו בארץ ישראל. הנושא הקיומי בטחוני, שהיה הדחף המרכזי של הקמת מדינת ישראל וליווה אותה בשנותיה הראשונות - פחות מאיים עלינו, יותר נכנסת והולכת הסוגיא של הבנת משמעות החיים שלנו בארץ ישראל, ובראש החנית מתייצבת ההתיישבות המקיפה שלנו בחבלי ארץ ישראל השלמה, והסוגיא הציבורית המנסרת בחלל היא האם באמת אנחנו שייכים לכל המקומות הללו באופן עצמותי. אנו מקווים שהבירור הזה יכניס את כל החיים הישראליים שלנו להבנה יותר עמוקה מה טמון בחיבור האלוקי הזה של עם ישראל עם נחלת אבותיו, מהי עומק המשמעות של "המחזיר שכינתו לציון".

מתוך הבירורים תיסלל הדרך
אמנם, דרכו של עם ישראל אינה ברורה לו, ובראש ובראשונה למנהיגות שלנו. אבל יתכן שדווקא מתוך הבירור הנוקב, החד והחריף הזה - שבעזרת ה' נתגבר עליו, תיסלל הדרך. אני חושב שאולי בחורי הישיבה העוברים מבית לבית ומרגישים שסוגיית ההכרה והשייכות שלנו בארץ ישראל, שהפכה להיות סוגיא קיומית דרך המצב הבטחוני שנכנס לכל רחובותינו, היא סוגיא שיש לה היום אזנים קשובות אולי יותר מבעבר, ודרך כך יש אולי יותר סימפטיה והבנה של תכנים עמוקים יותר. צריך לצפות שכך הם פני הדברים.

נביא דוגמא לכך, אם כי הדברים אינם מושווים. אחד המאמרים בספר "לנתיבות ישראל" הוא "שיר למעלות". הרב צבי יהודה זצ"ל כתב אותו כאשר כמה שבועות לפני הקמת מדינת ישראל, בגלל המצב המלחמתי שהתחיל להתפתח בארץ ישראל, נסוגה בה אמריקה מהתמיכה שלה לתוכנית החלוקה 'כ"ט בנובמבר', והתחילה לחשוש אפילו מפני האחיזה שלנו באותה פיסת ארץ שהייתה הסכמה באו"מ לתיתה לנו. אולי עדיף לשבת ולשוחח, ולא לייסד את מדינת ישראל. ארצות הברית נסוגה בה, ובעקבות כך כותב הרב צבי יהודה את 'שיר למעלות', על המעלה שמהלך הגאולה הגיע אליו בשלב ההוא, שאז מתברר שריבונו של עולם כלל אינו זקוק להסכמה הזו.

בתוך דבריו כותב הרב צבי יהודה "ודרך זה הכשרה מיוחדת של תגבורת חדירתנו למעמקי השיטין של חידת חיינו ותעצומת עוזם". יש כאן הזדמנות של חדירה לעומק הדברים, עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו לא מקימים מדינה בחסדם של האומות, אלא ריבונו של עולם הוא המחזיר שכינתו לציון, הוא מחזיר אותנו הביתה ומטווה את המהלכים. השעה הייתה שעה קשה מאוד, וכמובן הייתה קשה שבעתיים כאשר תמיכת אומות העולם מתרחקת יותר, והשעה קשה ללא שום השוואה כאשר הקושי אינו מתוך לחץ חיצוני אלא בצורה מיותרת על ידי מנהיגות שלנו, אבל לפעמים דווקא שעות הבירור הקשות הללו, עם כל הקושי שבהן, הן הפתח לקומה חדשה של אמונה וחיים. העם היושב בציון, שיראה בעזרת ה' נכוחה את הדברים, יבעיר את האש ההכרתית הפנימית של עם ישראל כולו למשמעות חייו באמת, יבין שהוא לא נמצא פה רק בגלל מקלט בטוח, אילוצים או סיבות חיצונית אחרות, אלא יש כאן עומק חיים, והדברים הללו ילכו, יוסיפו ויאירו, ויביאו אותנו למעלה נוספת - לשירה של יחדיו, של התחברות יתר, של יתר אפשרות השפעה של תורה, של ראייה רוחנית של כל מהלכי הגאולה שלנו פה, ראייה של עומק, של תכני קודש, של תורה שחוזרת למקומה, של תורת ארץ ישראל, של אחדות הנס והטבע, ושל כל המדרגות הרוחניות שהרב זצ"ל מאריך בהם בספר אורות. אולי הם יתקדמו יותר לפתחינו דווקא מתוך השעות הקשות שאנחנו שרויים בהם כעת, בעזרת ה' במהרה בימינו אמן.


^ 1 מתוך ה"הלל".
^ 2 הדברים נאמרו בשעה שבה ראש הממשלה הוביל מהלך להחרבת ההתיישבות בגוש קטיף, כהתחלה של מהלך להחרבת ההתיישבות כולה. בעזרת ה', היה לא תהיה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il