בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

תפילין בשבת

undefined

בית מדרש ג. אסף

סיון תשע"ז
עיקרי ההלכות
א.אסור להניח תפילין בשבת ולכן התפילין מוקצה. ודינם ככלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו.
ב.קיבל שבת מוקדם ונזכר שלא הניח תפילין, יניח בברכה (עד רגע לפני השקיעה). אבל, אם התפלל כבר ערבית (מבעוד יום), לא יניח תפילין.

א. תפילין בשבת
בשבת לא מניחים תפילין. הראשונים חולקים האם אסור להניח, או שאין חיוב להניח, אבל הרוצה להניחם רשאי.
אם אסור להניחם- הרי הם מוקצה בשבת ואסור לטלטלם. אם מותר להניחם, מותר גם לטלטלם.
להלכה- אסור להניח תפילין בשבת, ואסור לטלטלם לפי שדינם כלי שמלאכתו לאיסור.
"לכן השוכח את נרתיק התפילין בתוך נרתיק הטלית, וצריך בשבת לטלית, הטוב ביותר שימשוך את הטלית מתוך הנרתיק, ואם קשה לו או שהוא זקוק לנרתיק הטלית, מותר לו להוציא את נרתיק התפילין עם התפילין שבו. עם זאת, תפילין שנפלו, או שמונחות בבזיון, או שיש חשש שתפולנה, או תהיינה מונחות בבזיון, או שיגנבו אותן, מותר להרימן ולטלטלן" (שמירת שבת כהלכתה) 1 .

ב. קיבל שבת ועדיין לא הניח תפילין
מי שנאנס או שכח ולא הניח תפילין כל היום, וקיבל שבת (לפני השקיעה, ויש זמן להניח תפילין לפני השקיעה) - יניח תפילין בברכה, שלא קיבל שבת על דעת שיבטל מצות עשה.
אבל אם קיבל שבת בתפילה, כלומר שכבר אמר 'מזמור שיר ליום השבת' (ואפילו אם עדיין יום, כגון שהתפלל במניין מוקדם) - לא יניח תפילין, כי מזלזל בכבוד השבת 2 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il