בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

אכילת מאכל חלבי אחרי תבשיל בשרי

undefined

בית מדרש ג. אסף

תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות.
א. אחרי אכילת מאכל שהתבשל או נאפה עם בשר או שומן בשרי, יש להמתין כאילו אכל את הבשר עצמו.
ב. אחרי אכילת מאכל שבושל בכלי בשרי, אין צריך להמתין ומותר לאכול חלבי מיד אחריו.
ג. בשר מבושל, אפילו כשהוא צונן אין להניחו בכלי חלבי. אבל בשר חי כשהוא צונן מותר.

א. אכילת מאכל חלבי אחרי תבשיל בשרי
כבר למדנו שאחרי אכילת בשר בהמה או עוף יש להמתין שש שעות (או פחות לפי המנהגים השונים).
האם דין זה נכון גם בשומן של בשר? במאכל בשרי? או במאכל שהתבשל בכלי בשרי?
מאכל בשרי הוא מאכל שבושל עם בשר, כגון תפוחי אדמה שנאפו בתנור עם עוף, או ירקות ממרק עוף. אם אכל מהמאכל הבשרי צריך להמתין כאילו אכל את הבשר עצמו1.
וכן הדין לגבי שומן של בשר, שגם אחרי אכילתו צריך להמתין כמו אחרי אכילת הבשר עצמו2.
אבל, אם אכל מאכל שבושל בכלי בשרי, כגון אורז שבושל בסיר בשרי (נקי), לא צריך להמתין אחריו ומותר לאכול חלבי מיד כשסיים לאכול מאכל זה, אפילו אם בכלי בושל בשרי באותו יום3.

ב. הנחת בשר בכלי חלבי
אין להניח בשר חם בכלי חלבי, מאחר והחום גורם לבשר לפלוט טעם לתוך הכלי, וכלי לפלוט טעם לתוך הבשר.
אבל מה הדין בהנחת בשר קר? הרי אין העברה של טעמים, האם מותר להניח בשר קר בכלי חלבי?
הדין היסודי הוא בשר צונן שנוגע בחלב, אסור לאוכלו בלי שטיפה.
ועל כן, ישנה חלוקה במצב הבשר:
בשר מבושל - מאחר והרגילות היא לאוכלו ללא שטיפה, אסור להניחו בכלי חלבי אפילו כשהוא צונן. מפני שחוששים שישכח לשטוף4.
בשר חי - מאחר והרגילות היא לשטוף אותו לפני הכנתו לאכילה, מותר להניחו (כשהוא צונן) בכלי חלבי5.
בשר יבש- אם הבשר יבש לחלוטין ואין בו שום לחלוחית, מותר להניחו בכלי חלבי, בתנאי שכלי זה בלע קודם לכן בצונן ולא בחם7. אולם היתר זה הוא רק כשעושה כן דרך עראי. אבל באופן קבוע אסור, מחשש שיבוא לעשות כן גם כשהבשר חם6.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il